Jämställ oss! Nu måste Svenska kyrkan agera

Jörg Weissbach, kyrkoherde, Tyska S:ta Gertruds församling Stockholm

Varför är ett öppet köpcentrum nödvändigare än en öppen kyrka, om allt är kontrollerat och coronasäkert? Svenska kyrkan måste protestera, mobilisera och agera för att värna sina spirituella, historiska och kulturella rötter.

Nu går vi emot påsk ännu en gång i pandemins läge. Troligtvis utan offentlig samling i katedraler, kyrkor och kapell och nästan bara digitalt. Medan andra aktörer får möjlighet att öppna upp igen på ett ansvarsfullt sätt är Svenska kyrkan bortglömd och får sin plats uppe på läktaren.

Jag undrar om Svenska kyrkan känns som en sovande jätte eller som Sören Kierkegaards berättelse om havsörnen som går runt och trivs bäst på en hönsgård? Varför är Svenska kyrkan så tyst och framstår som självbelåten?  Finns där ingen längtan efter andlig återhämtning mitt i pandemin eller en närvaro av kyrkans tröst mitt i människors liv?  Är man rädd att opponera sig mot politiska strukturer i en ganska oreligiöst och avkristnat samhälle och vågar inte att ställa upp för en grundskyddad rättighet som heter religionsfrihet?

Svenska kyrkan är en rikstäckande organisation på nationellt nivå, med stiftar, stora och små församlingar, förtroendevalda, verksamheter, grupper och kretsar med många kyrkliga och ideella medarbetare och några millioner medlemmar. Där finns förutsättningar att genomföra en kampanj på alla nivåer till exempel genom en Online petition, där politiska instanser och myndigheter inte kan ignorera protesten. En kampanj som kan publiceras och annonseras. Varför är ett öppet köpcentrum nödvändigare än en öppen kyrka, om allt är kontrollerat och coronasäkert?

För mig som tyskfödd präst känns det konstig att Svenska kyrkan inte protesterar, mobiliserar och agerar för att värna sina spirituella, historiska och kulturella rötter. Det är dags att fokusera, organisera och uppmuntra sin tro i hållning och handling. Det är precis nu, när påsken nalkas och budskapen om uppståndelsen från dödliga strukturer behövs som mest.

Jörg Weissbach,
kyrkoherde, Tyska S:ta Gertruds församling Stockholm

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.