Kristna friskolor är inte segregerade

Sture Lundqvist, Leksand
Kristna friskolor har bättre snittresultat än de allmänna skolorna, det är lugnt i klassrummen och eleverna trivs, uppger debattören. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Skulle dessa skolor varit exkluderande och segregerade skulle det för länge sedan uppdagats vid Skolinspektionens många granskningar.

I Sverige finns 65 konfessionella friskolor. Av dem är 55 kristna, 1 judisk och 10 muslimska. Totalt går cirka 9 300 elever i dessa friskolor, en liten grupp, knappt en procent jämfört med 1 050 000 elever i allmänna skolor.

Sverige ligger långt efter jämfört med övriga Europa. Ändå tycker regeringen med stödpartier att knappt 1 procent är alldeles för mycket. Man har satt till en utredning som ska ge svar på hur man ska kunna stoppa denna typ av skolor. Man påstår att dessa skolor är segregerande.

De 55 kristna friskolorna har funnits i 20-30 år eller längre. De har hela tiden varit föremål för täta granskningar av Skolinspektionen. Det har visat sig att dessa friskolor fungerat mycket väl. Har de fått påpekanden har de varit snabba att rätta till felen. De uppvisar bättre snittresultat än de allmänna skolorna, det är lugn och skön atmosfär i klassrummen och eleverna trivs.

De kristna friskolorna är inte segregerande. Många har elever med olika etniska bakgrunder och från många religioner. Där finns barn från både kristna och icke-kristna hem. Där finns barn från muslimska familjer, och det beror bland annat på att många kristna församlingar är aktivt engagerade i invandrares integration, till exempel genom språkcaféer och andra aktiviteter. Skulle dessa skolor varit exkluderande och segregerade skulle det för länge sedan uppdagats vid Skolinspektionens många granskningar.

Då återstår att se på de tio muslimska friskolorna. Den 8 juli sände P1 ett program i serien Radiokorrespondenterna. En medverkande var Sofie Löfwenmark, en journalist som har undersökt de muslimska friskolorna i Göteborg. Hon har funnit att flera muslimska skolor har stora problem. Ett antal personer som varit ute i IS -tjänst i Syrien och återvänt finns nu som lärare och på andra poster i den största muslimska skolkoncernen Vetenskapsskolan.

VD:n för den koncernen togs i våras i förvar av SÄPO som en säkerhetsrisk. Ytterligare tre personer i styrelsen dömdes nyss till fängelse på grund av grov trolöshet mot huvudman. Man hade försökt föra över 10 miljoner kronor från skolans skolpeng för att starta en islamisk bank i Sverige. För att bara nämna något av vad Sofie Löfwenmark tog upp.

Gång på gång har Skolinspektionen funnit stora brister i skolmiljön, och hon menar att dessa skolor borde ha stängts för länge sedan. Att så inte har skett tyder på naivitet, okunnighet och beröringsskräck hos myndigheterna, enligt Löfwenmark. Det kan man hålla med om.

För att slippa ta itu med problemen i vissa muslimska skolor väljer nu regeringen + C och L att försöka stoppa alla konfessionella friskolor, inklusive de väl fungerande 55 kristna skolorna.

Helt obegripligt!

Sture Lundqvist
Leksand

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.