Kyrkan måste bli tydligare om vad som gäller för förtroendevald

Birgitta Schönbeck Persson, Rydebäck 

Det är viktigt att de förtroendevalda som väljs in församlings- och kyrkoråd verkligen har kristen värdegrund. 

Jag är förtroendevald i Svenska kyrkan, ledamot i kyrkofullmäktige. På senaste mötet innan jul uppmanades vi ledamöter att försöka få medlemmar intresserade av att bli förtroendevalda  i kyrkan. Jag har alltid trott att det var regel utan undantag att ha en kristen tro för att få bli förtroendevald. Men så är det inte i dag. I alla fall är det inga frågor som ställs till vederbörande intresserad medlem. Jag har också personligen hört att det inte är krav på att jag behöver tro på Gud, bara jag har en politisk  tillhörighet som passar in.

Jag önskar att det skulle bildas ett församlingsråd av dugliga intresserade medlemmar som tillsammans kunde få fram kandidater till nomineringslistan för förtroendevalda med kristen värdegrund. Så har det inte varit de senaste kyrkovalen. Kvalitet, kunnande och lämplighet borde mer tas mer hänsyn till.

Kyrkan är skild från staten sedan år 2000 . För att vända trenden med många medlemmars utträden, måste kyrkan bli mer trovärdig .Sluta prata politik och ägna sig åt att predika och hjälpa människor till kristen tro. Detta är Svenska kyrkans uppdrag. Kyrkan är viktig för många i samhället, men måste bredda sig och se varje människa som den är . I en orolig värld står alltid kyrkan stadigt . 

Birgitta Schönbeck Persson,
Rydebäck

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.