Kyrkans ärende kan förmedlas på så många olika sätt

Pia Dahlén, kommunikationschef kyrkokansliet i Uppsala
kyrkokansliet Uppsala svenska kyrkan logga Foto: Lars Rindeskog

Genomtänkta och långsiktiga kommunikationsinsatser skapar förutsättningar för kyrkan.

REPLIK

Kristina Kvist skriver i KT 9/2 att det är “En ekande tondövhet att satsa miljoner på reklam”. 

Vi är många som tillsammans bär Svenska kyrkans kommunikation - vi som enskilda medlemmar, ideella, anställda och förtroendevalda. Därför är det glädjande att frågan om en nationell kommunikationssatsning engagerar. Många tycker det är behövligt och en efterfrågad satsning, men inte alla. Och visst måste vi få tycka olika. 

Något jag tror vi kan vara överens om är att det är viktigt att nå fram till människor, både i ord och handling. Men det finns ingen färdig mall för hur det ska gå till. Kyrkans ärende kan förmedlas på så många olika sätt och behöver anpassas till varje givet möte. 

Nationella nivån har nyligen fått i uppdrag av kyrkomötet att arbeta fram långsiktiga kommunikationsinsatser för att stärka och komplettera församlingarnas kommunikation. Uppdraget är ett svar på de behov som stift och församlingar lyft på olika sätt, i såväl överläggningar med kyrkostyrelsen som i de årliga inomkyrkliga enkäterna. Det handlar både om insatser som ökar baskunskapen om Svenska kyrkans tro och liv och informationsmaterial som församlingarna kan använda sig av under lång tid. 

Målet är en närvarande och synlig kyrka som människor vill vara en del av. Vi vet sedan tidigare att människor som känner till vad kyrkan gör, är mer benägna att stanna kvar som medlemmar. Vi vet också att gruppen unga har en väldigt låg kunskap om kyrkan som helhet och om församlingen där man bor. Men det fina är att om vi kan nå ut och berätta om kyrkan och det liv som levs i församlingarna, så minskar benägenheten att gå ur. Det här är naturligtvis något som inte helt enkelt låter sig göras, men över tid och tillsammans kan vi göra skillnad mot hur det ser ut idag. Genomtänkta och långsiktiga kommunikationsinsatser skapar förutsättningar för kyrkan, så att den kan vara viktig och relevant för människor nu och i framtiden.   

Pia Dahlén,
kommunikationschef

Kyrkokansliet i Uppsala

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Kommunikation

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Bekymrad
Med tanke på antalet anställda informatörer och kommunikatör på kyrkokansliet och stftskanslierna är det förvånande att antalet tillhöriga fortfarande sjunker.