Kyrkor ska förvaltas - inte rivas ner

SD-ledamöter, Malmö pastorat

Malmö pastorat måste samarbeta med andra aktörer som Länsstyrelsen Skåne och Lunds stift för att renoveringen av Bunkeflo kyrka ska äga rum. Kyrkopolitiker ska förvalta kyrkobyggnader, inte riva ner dem.

I Bunkeflo kyrkby öster om Bunkeflostrand ligger den kulturmiljölagsskyddade Bunkeflo kyrka. Omgärdad av slättlandskap samt nära till Hyllie station och Malmös största utbyggnadsområde står den katedralliknande kyrkan och vittrar sönder. Det är ingen hemlighet att bygget av kyrkan som påbörjades 1896 inte gjordes riktigt ordentligt. Under många år framöver behövde Bunkeflo kyrka en del renoveringar för att kunna fortsätta bruka kyrkan, vilket gjordes. Kyrkan underhölls och under alla år har dessa renoveringar gjorts. Ända fram till för några år sedan.

Malmö pastorat ansökte den 26 maj 2015 till Länsstyrelsen Skåne om lov att renovera delar av kyrkan och fick gehör. Tillståndet finns och går ut i år. Under fem år har Socialdemokraterna och Posk som utgör arbetsutskottet i Malmö pastorats kyrkoråd, inte lyckats presentera ett förslag på hur Bunkeflo kyrka ska renoveras.

I september 2016 beviljade Lunds stift kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för renovering av tak, fasad och stendetaljer för Bunkeflo kyrka. Här fanns det en möjlighet att göra en partiell renovering av Bunkeflo kyrka. Men stiftet fick avsluta ärendet i november samma år då Malmö pastorat inte ville genomföra renoveringen. Då Lunds stift avslutade ärendet meddelade man Malmö pastorat att ”pastoratet uppmanas att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för ändamålet i framtiden då det är av yttersta vikt att åtgärderna genomförs och det kyrkliga kulturarvet bevaras”.

Malmö pastorat beslutade att stänga kyrkan för besökare från och med 3 juli 2017, på grund av säkerhetsrisken. Taket har naglats fast för att det inte skall flyga av. Kyrkan är i ett stort behov av vård och omsorg efter år av misskötsel.

I juni 2019 tog kyrkorådets arbetsutskott i Malmö pastorat beslutet att föreslå för kyrkorådet att hos domkapitlet och länsstyrelsen anhålla om rivning av Bunkeflo kyrka. I samband med detta startade Sverigedemokraterna en namninsamling där vi lämnade in 1737 underskrifter för att stoppa rivningen av Bunkeflo kyrka.

Vid ett öppet möte som arrangerats av Socialdemokraterna själva fick kyrkorådets ordförande Claes Block (S) höra protesterna mot rivningen. På plats vid detta möte fanns även en av Lunds stiftsantikvarier som menade att det var möjligt att finansiera en renovering med kyrkoantikvarisk ersättning, vars kostnader delas upp under längre period. Socialdemokraterna och Posk fick dra tillbaka sitt rivningsbeslut.

Sedan detta möte och Socialdemokraternas löfte om att samarbeta med Lunds stift för att se över finansieringsmöjligheter har ingenting hänt. Passiviteten är påtaglig. Kyrkorådets arbetsutskott har inte lagt fram något förslag på hur kyrkan ska renoveras och har inte varit i kontakt med Lunds stift om detta.

Det som är beklagligt när det gäller omständigheterna omkring Bunkeflo kyrka är att Socialdemokraterna och Posk inte har gjort någonting för att renoveringen ska äga rum trots uppmaningar från Lunds stift, och trots att Lunds stift har försökt skapa möjligheter för att renoveringen ska ske.

Sverigedemokraterna föreslår att Malmö pastorat omedelbart samarbetar med andra aktörer som Länsstyrelsen Skåne och Lunds stift för att renoveringen av kyrkan ska äga rum. Kyrkopolitiker ska förvalta kyrkobyggnader, inte riva ner dem.

Nima Gholam Ali Pour (SD),
ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd

Lisbeth Persson-Ekström (SD),
ledamot i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Rolf Hansson (SD),
ledamot i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.