Församlingarna är inte rustade för att ägna sig åt fastighetsskötsel

Göran Collert, Lars Strandberg     medlemmar i  i Oscars församling  

 Fastigheter i Oscars församling. 

 Foto: Marcus Gustafsson

Det är en vacker tanke att närhetsprincipen ska gälla inom Svenska kyrkan, men det måste finnas gränser.

Kyrkomötet har i beslutet ­”Gemensamt ansvar – fastig­heter, kyrkor och utjämnings­system” 2016 uppmärksammat att Svenska kyrkan äger cirka 20 000 byggnader, varav 1 400 är kyrkobyggnader, och är en av landets största fastighetsägare.

Ansvaret för fastighetsförvaltningen ligger helt på församlingarna ute i landet, men Svenska kyrkan nationellt utlovar i beslutet ökat stöd i form av ”utbildning, mötesplatser och kompetensförsörjning inom fastighetsområdet.” Som ett första steg har församlingarna ålagts att upprätta en lokalförsörjningsplan.

Församlingarna är inte rustade för att ägna sig åt fastighetsskötsel. Deras uppdrag är att fira gudstjänst, undervisa och bedriva mission och diakoni. Var och en förstår att detta inte är en klok tingens ordning. Att sköta fastigheter, ofta av betydande värde, kräver särskild kompetens. Den kanske viktigaste är att åtgärda brister direkt när bristerna är små, att inte skjuta på åtgärderna.

Under de senaste åren har vi kunnat läsa i pressen om de dramatiska reparationsprojekten av Högalidskyrkan på Söder och S:t Johanneskyrkan på Brunke­bergsåsen, de största underhållsprojekten sedan mitten av 1800-talet. Dramatiken har legat både i byggnadstekniken och inte minst i finansieringen.

Det är inte bara ovan nämnda majestätiska kyrkor som ställer till bekymmer. Oscars församling på Östermalm har tre bostadsfastigheter med ett betydande marknadsvärde, tyvärr med en stor underhållsskuld, som varit känd men inte åtgärdad i åtminstone tio år tid. Aktuell inflation och högre räntor gör att församlingsmedlemmarna får betala åtskilliga tiotals miljoner kronor extra då ledningen skjutit på ­reparationerna framåt i tiden.

Det är en vacker tanke att närhetsprincipen ska gälla inom Svenska kyrkan, men det måste finnas gränser. Vi uppmanar därför kyrkostyrelsen att gå vidare med  ”Gemensamt ansvar” genom att tydligt överpröva församlingarnas fastighetsskötsel, naturligtvis över visst belopp.

Göran Collert
Lars Strandberg  
                                                                                                 
medlemmar i  i Oscars församling  

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.