Lundby församling behöver kraftsamla

Kent Wikström, Jerker Schmidt, Björn Jedvert

Foto: Wikimedia

Vi arbetar för att församlingens ekonomi skall vara stabil och hållbar över lång tid.

Vi inom nomineringsgrupperna Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) och Borgerligt alternativ (BA) i Lundby församling hade naturligtvis helst önskat att Länsmansgårdens kyrka fått finnas kvar i nuvarande organisation.

Församlingen kommer dock att fortsatt kunna verka starkt, tillsammans med andra aktörer, inom denna utsatta stadsdel även utan en egen kyrkobyggnad.

Barnverksamhet och diakoni kommer att bedrivas även framgent och medlemmarna i området har rimligt nära också till kyrkorna i Biskopsgården och Tolered. Samtidigt behöver flera aktörer öka sina insatser i Länsmansgården, inte minst Göteborgs Stad.

Lundby församling ­behöver kraftsamla, vara effektiv och långsiktig för att fortsatt kunna erbjuda god och efterfrågad verksamhet i hela sitt vidsträckta område.

Vi arbetar för att församlingens ekonomi skall vara stabil och hållbar över lång tid. Vi ser diakonala behov inte enbart i Biskops- och Länsmansgården utan också till exempel i delar av Kvillebäcken och Brämaregården. Investeringar i fastigheter skall ske återhållsamt.

Socialdemokraterna i Lundby kyrkofullmäktige har en annan åsikt och tolkar församlingens ekonomi som starkare än vad den egentligen är. Dessutom har de uttryckt i fullmäktige att kyrkoavgiften gott kan höjas. Vi tycker detta är helt fel väg att gå. En medlemsorganisation som Svenska kyrkan måste arbeta för oförändrad avgift så att vi inte tappar medlemarna utan helst tillförs fler nya medlemmar. 

Kent Wikström, vice ordförande kyrkorådet  i Lundby församling (Posk)
Jerker Schmidt, andre vice ordförande kyrkorådet  i Lundby församling  (BA)
Björn Jedvert, vice ordförande kyrkofullmäktige i Lundby församling (Posk)    
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.