Kyrkostyrelsen beklagar att kommunikationen kommer sent

Wanja Lundby-Wedin  1:e vice ordförande, kyrkostyrelsen

Wanja Lundby Wedin. Foto: Mikael M Johansson och Fredrik Sandberg / SCANPIX

Replik. Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande i kyrkostyrelsen, svarar kontraktsprostarna i Skara stift om den nya prismodellen för gemensamma it-system i Svenska kyrkan.

Kontraktsprostarna i Skara stift skriver i Kyrkans Tidning 28 mars att den nya avgiften för gemensamma it-system kommer att innebära en kostnadsökning för många av stiftets församlingar.  
  
Det stämmer att kostnaderna för den gemensamma it-strukturen kommer att öka i framtiden. Orsaken är välkänd: det handlar om säkerhet. Kyrkomötet tog redan 2021 beslut om ett nytt och säkrare nät för Svenska kyrkan. Sedan två år tillbaka befinner vi oss också i en ny verklighet där dessa frågor behöver ges en helt annan prioritet än tidigare. När kyrkomötet 2023 tog beslut om en
gemensam avgift för it-samverkan skedde det dagarna innan Svenska kyrkan drabbades av ett cyberangrepp. Angreppet gjorde det tydligt att ytterligare säkerhetsåtgärder skyndsamt behövde komma på plats. Det innebär också att avgiften behövt bli högre än vad som ursprungligen antogs, något som får bäras av alla nivåer inom Svenska kyrkan.

Det gjorde också att processen avsevärt behövde påskyndas. Kyrkostyrelsen beklagar att kommunikationen kommer sent och inte varit tillräckligt tydlig. Det globala säkerhetsläget gör dock att Svenska kyrkans it-miljö framöver både kommer att kosta mer och erbjuda mindre av valfrihet.  Kostnaden för det som hittills varit den så kallade GIP-avgiften kommer att öka från dagens 400 kronor per anställd och månad till 650 kronor. Det bekostar säkerhetshöjande åtgärder som licenser för säkerhetshöjande program i varje dator, uppdateringar och säkerhetsövervakning av Svenska kyrkans 22 000 datorer dygnet runt, med mera. Avgiften för förtroendevalda/volontärer blir 50 kronor per månad. 

Däremot kommer den andra delen i den nya avgiftsmodellen, den som berör kyrknät och uppkoppling, och som ligger på 350 kronor per anställd och månad enligt beräkningarna att bli kostnadsneutral för kyrkan som helhet, även om det kan skilja mellan olika församlingar då principen är att betala per anställd och inte exempelvis per uppkoppling. I den nya avgiften ingår kostnader för
sådant som församlingar tidigare själva betalat för, som nätavgifter och routrar. Det innebär en tydlig avlastning för alla församlingar då de slipper betalning, administration och ansvar kring detta. Denna avgift kommer inte att tas ut förrän året efter att man fått kyrknätet installerat. 

Kyrkostyrelsen väntas ta slutgiltigt beslut om avgiften på sitt sammanträde i april och därefter kommer mer information. Efter sommaren kommer varje församling och pastorat få ytterligare information om exempelvis avtal och hantering av den kommande förändringen.

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande, kyrkostyrelsen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.