Låt kyrkoråden säga sitt om nya tjänster

Bertil Persson
Foto: Getty

Replik till Wanja Lundby Wedin och Daniel Tisell.

Det är givetvis glädjande att dialogen mellan stiften och företrädare för kyrkostyrelsen utvecklas. Och det är naturligt att önskelistan från stiften blir lite längre efter varje samtalsrunda. Ni skriver att många församlingar tyngs av en minskande ekonomi. Ett enkelt sätt att åtgärda detta är att sänka den allmänna utjämningsavgiften, sjuöringen, inte att höja den som kyrkostyrelsen nu aviserar.

Tänk om man kunde ordna en digital handuppräckning till våra kyrkorådsordförande.

Stiftsföreträdarna i dialogen med nationell nivå (vad det nu är) företräder inte församlingar och pastorat. Det gör respektive kyrkoråd. Alla borde läsa Gunnar Edqvists artikel en gång till och fundera på vilken kyrka vi vill ha. Det cirkulerar nu också ett gediget dokument utarbetat av kyrkoherden Kristian Lillö och ekonomichefen Tomas Andersson i Helsingborgs pastorat.

Det slutar i en vädjan att låta kyrkoråden bli hörda innan nya administrativa tjänster ”erbjuds”. Tänk om man kunde ordna en digital handuppräckning till våra kyrkorådsordförande: Stöder ni skrivelsen från Helsingborg? Resultatet skulle sannolikt bli ytterligare ett stöd för att dra i bromsen.

Bertil Persson

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.