Märkligt att tillsättningen av församlingsråd inte ändras

Elva undertecknare från Mikael församling
Varför ska det överhuvudtaget finnas nomineringsmöten då man i alla fall inte tänker ta hänsyn till resultatet av dessa? Foto: Johan Nilsson/TT

Återigen upprepar sig proceduren från förra kyrkovalet (2017), angående tillsättning av församlingsråd, då man inte i någon större utsträckning tog hänsyn till församlingarnas nomineringar, speciellt när dessa kandidater inte tillhör någon nomineringsgrupp.

Det är märkligt att kyrkofullmäktige i Örebro pastorat fortfarande inte tänkt ändra processen för tillsättning av församlingsråd. Trots att kyrkorådet tillsatt en stor utredning kring förfarandet och att det i utredningen ingick yttrande från alla berörda församlingsråd i ärendet.

I yttrandet framgår att flertalet är missnöjda med det nuvarande förfarandet eller den praxis som Örebro pastorat har, att utgå proportionerligt efter valresultatet. Detta trots att det redan 2013 blev möjligt för församlingsmedlemmar utan någon tillhörighet till nomineringsgrupp att bli invalda i församlingsråd.

Församlingen bör få större inflytande på valet av förtroendevalda. Som det är nu blir det svårt för engagerade personer utan nomineringsgrupp att bli invalda.

Varför ska det överhuvudtaget finnas nomineringsmöten då man i alla fall inte tänker ta hänsyn till resultatet av dessa?

Det viktigaste måste väl ändå vara att det väljs personer med engagemang och församlingsanknytning då man beslutar om församlingens verksamhet.

Det hindrar också exempelvis ungdomar att komma med, då dessa kanske inte är redo att gå med i något parti/nomineringsgrupp än, men vill påverka verksamheten i sin församling.

Anders Johansson 
Anita Eriksson
Elisabeth Lindsta
Ingrid Gustafsson
Karin Forsling
Karin Helmker
Kathryn Banck
Kristina Lindfors
Lennart Eriksson
Magnus Hellström
Paula Guldbrand

Mikael Församling
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.