Medlemmarnas ensak hur de väljer att organisera sig

Karin Gelotte (S) ordförande för kyrkorådet i Lundby församling, Göteborgs stift

Det står Frimodig kyrkans sympatisörer fritt att organisera sig som de vill. På samma sätt står det socialdemokrater fritt att organisera sig som de vill - som socialdemokrater.

Svenska kyrkan består av sina medlemmar. Av medlemskapet följer rösträtt och valbarhet. Någon begränsning av rösträtten, mer än att barn inte är röstberättigade, finns inte. Det samma gäller valbarheten. Detta konstaterande kan tyckas självklart, men är det inte. Jag inser det när jag läser Anders Lundbergs debattartikel i Kyrkans tidning nr 24 från den 17 juni.

Lundberg tillhör nomineringsgruppen Frimodig kyrka och skriver under rubriken ”Så kan vi avskaffa det nuvarande valsystemet” bland annat följande: ”Församlingarna måste bli grunden i valen och det måste vara på personliga meriter som man blir förtroendevald.” För att uppnå detta sitt mål föreslår Anders Lundberg att rösträtt och valbarhet i teorin förblir som nu, men i praktiken inskränks så att kyrkomedlemmar med Frimodig kyrkans församlings- och kyrkosyn gynnas. Detta skall genomföras med list. Först genom att de direkta valen till stift och kyrkomöte görs indirekta så att det är ”församlingens representanter”, inte kyrkans medlemmar, som väljer. Därefter tänker sig Lundberg att då kommer de politiska partierna att tappa intresset för kyrkovalen. När de partipolitiska grupperna, exempelvis Socialdemokraterna, läggs ner följs de av de så kallat partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna, som Frimodig kyrka.

Målet för Anders Lundberg och, får jag förmoda, Frimodig kyrka är direkta val där de som kommer till kyrkan röstar på personer de vill se valda. Detta leder i praktiken till ett tvådelat medlemsbegrepp. Alla kyrkomedlemmar betalar kyrkoavgift, oavsett hur de väljer att vara aktiva eller inte aktiva. Jag utgår här från att Anders Lundberg inte vill ersätta kyrkoavgiften med kollekt från dem som kommer till kyrkan. Men bara de kyrkomedlemmar som är aktiva på det sätt Frimodig kyrka föreskriver skall få utöva inflytande. Anders Lundberg och Frimodig kyrka får gärna tillämpa denna sin kyrko- och församlingssyn genom att lägga ner sig själva och i stället ställa upp som individer. Men de skall låta bli att försöka lägga ner andra!

Svenska kyrkan består av sina medlemmar. Av detta följer inte enbart rösträtt och valbarhet, utan inskränkningar. Det följer också att det är medlemmarnas ensak hur de väljer att organisera sig inför de kyrkliga valen. Det står Frimodig kyrkans sympatisörer fritt att organisera sig som de vill. På samma sätt står det socialdemokrater fritt att organisera sig som de vill - som socialdemokrater. För väljarna är detta långt ifrån betydelselöst.

De som överväger att rösta på Frimodig kyrka vet att kandidaterna på något sätt står för en konservativ och exkluderande kyrkosyn. Vill de veta vad detta innebär i praktiken gör de klokt i att undersöka vad de enskilda kandidaterna anser. Exempelvis om kvinnliga präster, om HBTQ-frågor, om diakoni och om andra sätt att visa sin kristna tro än att gå i söndagens högmässa. De som överväger att rösta på Socialdemokraterna röstar inte bara på personer utan också på en för alla kandidater gemensam ideologi.

Vi står alla för en öppen, demokratisk och inkluderande kyrka där olikhet är bra, inte bara okej. Vi verkar för en jämställd kyrka som inte ser till kön eller sexuell läggning. Vi prioriterar diakonin och ser gärna en mångfald av gudstjänster, konserter och verksamheter där vi får följa Jesus möta Gud och inspirera varandra.

Karin Gelotte (S)
ordförande för kyrkorådet i Lundby 
församling, Göteborgs stift

Vi verkar för en
jämställd kyrka som inte ser till kön eller sexuell läggning

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Malin
Huvudet på spiken! För mig är det glasklart vad Frimodig kyrka är ute efter. Man vill minska medlemsmakten genom att begränsa insynen för gemene person. För oss medlemmar som inte är aktiva i församlingslivet, vilket det kan finnas många anledningar till i den hektiska tid vi lever, blir det med deras förslag omöjligt att veta vad vi har att rösta på, vilket skulle innebära en ideologisk maktförskjutning. Kyrkan betyder mycket för mig och skulle de politiska partierna försvinna skulle en trygg "ideologisk kvalitetsstämpel" gå om intet. Jag vill veta vad jag röstar på. Och jag vill definitivt inte att en nomineringsgrupp som har som huvudfokus och går till val på något så odemokratiskt som att tysta andra ska få makt att förstöra den öppna och välkomnande kyrka vi trots allt har. Må Livgiverskan bevara oss från detta!