Nya mål i Lunds stift

Magnus Nilsson Frimodig kyrka, Lunds stift
Lunds stiftsstyrelse kan inte vända utvecklingen genom att göra  ”mer av samma”

Vad har vi i stiftsstyrelsen eller i stiftsfullmäktige gjort de senaste 20 åren som radikalt vänt utvecklingen av gudstjänstfirandet i vårt stifts församlingar? Faktiskt inte mycket. Nuvarande stiftsstyrelse kan inte vända utvecklingen genom att göra  ”mer av samma”.

Tack Lars-Ivar Ericson (KT 14/1 2021) för respons på vår artikel.
Vi ifrågasätter inte dina goda erfarenheter av arbete och relationer i Lunds stiftsstyrelse och arbetsutskott.
Vi nedvärderar inte nuvarande stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse eller arbetsutskott.
Vi ger inte någonstans uttryck för ”vi-och-dom-tänkande”.
Vi har inte ifrågasatt andra ledamöters vilja att arbeta för förnyelse.
Allt detta är dina egna påståenden.
 

Naturligtvis kan människor komma till tro på Jesus i många andra sammanhang än i den gemensamma (söndagsförmiddags-)gudstjänsten. Gud är knappast bunden till våra former!
Självklart är det glädjande att människor också kommer till gudstjänst då och då. Och faktum kvarstår att de som regelbundet firar församlingens gudstjänst tillsammans blir färre och färre.
Ge oss gärna exempel på församlingar där man minskat/slutat fira gudstjänst, men där ändå fler och fler kommer till tro. 
Jag tror de församlingarna är få.

Lars-Ivar, all respekt för dina 25 år som förtroendevald i Svenska kyrkan. Även jag har 25 år som förtroendevald i Svenska kyrkan. Under våra 25 år som förtroendevalda i kyrkan har gudstjänstfirandet halverats. Det är ett faktum som varken du eller jag kommer undan. Hur gärna vi än vill.

Lars-Ivar, jag tror att också du håller med om att vi inte kan fortsätta att göra ”mer av samma” (”samma” som på 25 år halverat vårt gudstjänstfirande), om vi vill vända utvecklingen.

Vi behöver göra något annat, något nytt.

  • Vi, vår kyrka och våra församlingar, behöver lära oss av de församlingar som går mot trenden (i Svenska kyrkan).
  • Vi behöver sluta tänka gudstjänstbesökare och istället tänka efterföljare, lärjungaskap.
  • Vi behöver träna varandra i både i lärjungaskap till Jesus och i ett leda andra människor till tro på honom.
  • Och vi behöver komma samman mer i undervisning, bön, lovsång och tillbedjan.

Så, ärligt talat, nej, jag tror inte att nuvarande stiftsstyrelse genom att göra  ”mer av samma” har förmågan att vända utvecklingen. Men jag hoppas och ber att jag ska ha fel.

Vad har vi i stiftsstyrelsen eller i stiftsfullmäktige gjort de senaste 20 åren som radikalt vänt utvecklingen av gudstjänstfirandet i vårt stifts församlingar? Faktiskt inte mycket, om vi ska tro kyrkokansliet i Uppsala. Inte heller Frimodig kyrka kan ensamt åstadkomma någon förnyelse. Ska vi åstadkomma verklig förnyelse behöver många vara med! Vi behöver inspireras och förnyas av Helig Ande och komma samman i bön och lovsång, för att på nytt sändas ut. 

Nu är tid för det!

Magnus Nilsson 
Frimodig Kyrka, Lunds stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.