”Om man inte kan se bakåt och framåt, får man se upp”

Ingemar Bergmark, teol.dr., Leksand

Foto: Mikael M Johansson

Inför valet i höst har vi  mycket att lära av historien

För många år sedan hade jag förmånen att vid sidan av min prästtjänst få undervisa i kyrkohistoria vid Göteborgs universitet. Det var inspirerande att se hur studenterna tyckte det var fint att få lära sig mycket av ämnet historia.

De förstod värdet av det som Tage Danielsson sa : ”Om man inte kan se bakåt och framåt, får man se upp”.

När jag blev ordförande i Broderskapsdistriktet i Dalarna, en del av socialdemokraterna, var det en förmån  att i olika sammanhang kunna hänvisa till den viktiga del av vår historia, då demokratin i vårt land byggdes upp. Trots motstånd från högerkrafterna kunde från 1800- talet och framåt tre starka folkrörelser få demokratin att växa, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen.

För lite mer än hundra år sedan lyckades man till och med få igenom allmän rösträtt för både kvinnor och män.

Med stöd av det som historien lärt oss, känns det viktigt att inför valet den 11 september motarbeta de högervindar som vill göra det svårt för flyktingar, sänka skatterna för de rika och tillåta friskolor att skicka pengar utomlands i stället för att ge barnen en bättre skola. Givetvis måste vi hindra att välfärden, som tidigare generationer byggt upp, försvagas. Därför måste vi rösta så att sverigedemokraterna inte får påverka politiken i en ny regering.

Det viktigaste ämnet i vår tid är nog frågan om miljön och klimatet. Redan i Första Moseboken kap. 9 kan vi läsa, att Gud slöt ett förbund med Noa och hans efterkommande och alla levande varelser, och som ett tecken för det förbundet satte Gud ut regnbågen. Vi människor hör alltså ihop med allt annat i skapelsen. Detta har också naturvetenskapen tydligt visat. Därför måste vi ta på allvar det som där sägs om den klimatkris, som vår planet nu drabbats av. Som individer uppmanas vi att ställa om vår vardag, t.ex. minska vår konsumtion av varor och resor. Därför är det också nödvändigt, att vi inför valet granskar politikernas miljöprogram inte bara på nationell nivå utan också kommunalt och regionalt.

Den som åkt med flygplan över vårt land eller med bil i Norrland vet hur mycket skog vi har. När vi nu påminns om att vi är syskon med alla levande varelser, blir det tydligt att vi måste ta ansvar för den skog vi har. Vi kan inte låta skogsägarna göra som de vill. Vi måste rösta fram politiker som kan fatta kloka beslut och därmed hindra onödiga kalhyggen, värna biologisk mångfald och återuppbygga våtmarker för att på det sättet bevara koldioxiden i marken.

Av historien lär vi oss också, att det är oerhört viktigt att vi gör det som barnkonventionen säger, nämligen att inför alla politiska beslut överväga vad som är bra för barnen. När vi nu ser, att narkotikahandeln och annan grov kriminalitet breder ut sig också utanför storstäderna, måste vi kräva av politikerna både på nationell och lokal nivå att de beslutar om tillräckligt med resurser för att ge de unga framtidshopp.

Det betyder bland annat att skolan får ökade resurser, att fritidsgårdar byggs och att kommunerna samarbetar med kyrkorna och andra civila organisationer för att förstärka arbetet för de unga.

Vi har alltså mycket att lära av historien, särskilt av de senaste årens utveckling vad gäller miljön och klimatet och ungdomarnas situation, Låt oss ställa frågor om detta till ansvariga politiker inför valet i september !

Ingemar Bergmark,
teol.dr., Leksand   

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Nils Ronquist
Hur skall vi angripa miljöfrågorna? Hur skall vi angripa klimatfrågan? Den sista frågeställningen är lättast att besvara. Vi hugger ned regnskog kraftfullt och energiskt. Vi måste studera regnskog närmare och se hur den reglerar vår temperatur. Allt går att läsa i våra fysik- och kemiböcker för realskolan. Miljöfrågan är lite värre. Där måste vi alla hjälpas åt. Det är vårt gemensamma ansvar!