Oscars församlingsbor ska inte behandlas som valboskap

Lars Strandberg medlem i Oscars församling

Hedvig Eleonora kyrka. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ovärdigt smussel i det kyrkopolitiska spelet bakom sammanslagningen av två centrala Stockholmsförsamlingar, menar debattören. 

Stockholms stiftsstyrelse behandlar nu ansökan från Oscars och Hedvig Eleonora församlingar om samgående till en församling. Det är inte vilka församlingar som helst, de är stora och har betydande resurser, Oscars har bostadsfastigheter medan Hedvig Eleonora har värdepapper. 

Tyvärr inser inte deras ledningar att med makt följer ansvar. 

Det som nu utspelar sig är småskuren kyrkopolitik och ovärdigt smussel. I Oscars finns en betydande minoritet bestående av Socialdemokraterna, FiSK, Centerpartiet och Frimodig kyrka som röstade mot förslaget om sammanläggning. Oppositionen önskar ett fördjupat samarbete utan sammanläggning. Biskopen borde vara insatt efter visitationer i närtid i båda församlingarna, se protokollen.

Ansökan till stiftet är mångordig, så betonas för Oscars den ”pastorala bärkraften” genom att antalet gudstjänstbesökare stagnerat. För båda församlingarna anges åldersstrukturen hos de förtroendevalda som ett problem.

Stockholms stift initierade en ny indelning för några år enligt vilken Östermalms kontrakt (de två aktuella församlingarna + Engelbrekts församling) skulle läggas samman. Stiftets förslag avvisades då enhälligt av Oscars med nuvarande ordförande i Oscars kyrkoråd i spetsen.

Av nomineringsgrupperna är Borgerligt alternativ BA störst. I Oscars besätter de 15 av 35 mandat i kyrkofullmäktige. Kyrkoherden i Hedvig Eleonora församling är ordförande för BA i Sverige, en post han övertagit från ordföranden i Oscars kyrkoråd. Det var BA-ordförandena i församlingarna som initierade samgåendet. I och med att BA i Hedvig Eleonora är större än i Oscars betyder en sammanläggning en säkrad dominans för BA, så var tanken.

Och BA ville styra helt på egen hand. Utredningen anförtroddes åt BA-medlemmar. Personer utanför BA ”saknade kompetens” förkunnade BA i tidningen Mitti. När detta påtalas hävdar BA att de agerar enligt utgången av kyrkovalet 2021.

Oscars församlingsbor ska inte behandlas som valboskap. Antalet medlemmar är cirka 24.000 personer – en stor församling. De har blivit inbjudna till en (1) information med frågestund, vilken dock fick avkortas på grund av utredarens tidsbrist. BA föreslår nu till stiftet att ett övergångsfullmäktige tillsätts 2025 med lika många medlemmar från båda församlingarna, trots att Oscars är flera gånger större. Allt för att säkerställa BAs makt.

”Infekterad debatt i offentligheten om en sammanläggning kan skada kyrkans anseende”. Så skriver församlingarna i sin ansökan till stiftet. En fläkt från tiden före demokratins genombrott. Det betyder att denna viktiga fråga ska avgöras dolt för offentligheten trots att cirka 24.000 berörs direkt och ännu fler indirekt.

Församlingarna skriver i sin ansökan att ”Transparens och delaktighet och ett aktivt ledarskap” är framgångsfaktorer. Som jag skrivit ovan är detta fagert tal utan någon täckning och avsikt. Svenska kyrkans församlingar har viktiga uppgifter framför sig. Jag uppmanar nu stiftsstyrelsen att skicka tillbaka ansökan med uppmaning att – som det heter – ”Göra om och göra rätt!”.

Lars Strandberg, medlem i Oscars

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Trappa Ned
En riksomfattande sammanslagning av församlingar pågår i hela riket. Orsaken är givetvis att antalet medlemmar sjunker i snabb takt. Vi behöver då färre församlingar, färre präster och färre stift.
Konsekvens
Allt går igen. Inga medlemmar, inga medlemsavgifter. Och inga löner kan betalas till de överflödiga prästerna. Tack och adjö.
Tidens gång
Snart har vi här i landet en (1) församling och ett (1) stift. Med andra ord en kyrkoherde och samtidigt biskop.