Perspektiv på kyrkans skogsbruk - hållbarhet har med helhet att göra

Petra Odén, Jimmy Åkerfeldt
Låt kyrkans skogsförvaltning fortsätta utvecklingen tillsammans med skogsbranschen i övrigt, skriver debattörerna.

Vi behöver hitta ett sätt att värna skapelsens integritet samtidigt som vi får lov att bruka skogen.

Skogsbruket inom prästlönetillgångar är i fokus för en av kyrkostyrelsen påkallad skogsutredning. Debatten är ofta polariserad och ibland hätsk och behöver nyanseras för att bli mer konstruktiv. Klimatkrisen och hotet mot den biologiska mångfalden omfattar och berör alla. Några vill att vi ska ha mer bråttom medan andra oroar sig för att göra fel. Vi befinner oss tillsammans i en lärandeprocess där ingen av oss har de slutgiltiga svaren. Öppenhet för nya forskningsrön är önskvärd och nödvändig. Att tillgodogöra sig avgörande kunskap är ett systematiskt arbete.

Förenkla inte frågan om kyrkans värderingar. Hållbarhet har med helhet att göra. Vi tror att vi behöver hitta ett sätt att värna skapelsens integritet samtidigt som vi får lov att bruka skogen. Skilj på olika typer av skogar. Isolera inte skogsfrågan från nödvändiga diskussioner om livsstil och konsumtionsmönster. Ställ skogen i relation till andra resurser.

Låt kyrkans skogsförvaltning fortsätta utvecklingen tillsammans med skogsbranschen i övrigt. Förvaltningen av prästlönetillgångar får gärna gå före, men behöver samtidigt ha respekt och vara lyhörd för den breda kunskap som finns i stort. I bästa fall kan kyrkans prioriteringar och brukningsmetoder inspirera och stå i dialog med andra aktörer. Men det är viktigt att inte ställa sig vid sidan och slå sig för bröstet.

Teologin om människans plats i skapelsen och ansvar gentemot allt levande måste också rymma hennes unika uppdrag som ingen annan har eller kan avkrävas ansvar för, nämligen hur jordens resurser ska brukas och tillgodose grundläggande och livsviktiga behov.

Det framtida skogsbruket inom Svenska kyrkan avgörs genom demokratiska beslut. Vi ser fram emot riktlinjer som förtydligar, förnyar och tryggar för en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt, socialt, andligt och existentiellt. Frågan handlar inte enbart om brukningsmetoder eller avkall på ekonomisk avkastning. Den handlar minst lika mycket om att på allvar integrera och fokusera de sociala och andliga frågorna i all förvaltning. En trovärdig kyrka är skog, men också mycket mer.

Kyrkotillhöriga och anställda i Svenska kyrkan
Petra Odén, egendomsförvaltare
Jimmy Åkerfeldt, stiftsdirektor och präst

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Skog Klimat

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.