Problematiskt bildval på Kyrkans Tidnings omslag

Mikaela Ahlm, Johannes Fransson, Joakim Friberg, Tove af Geijerstam, Dennis Gårdman, Emma Hedlundh, Emelie Hjert med flera undertecknare

Vi menar att bilden på en niqab-bärande kvinna bidrar till polarisering, stigmatisering och antimuslimsk rasism, skriver 23 debattörer. Kyrkans Tidning svarar längre ner.

På Kyrkans Tidnings framsida den 24 juni publicerades en bild på en niqab-bärande kvinna som går över ett övergångsställe med sitt barn. I bildens nedre kant, på en svart botten, fanns rubriken “Så ska kyrkan tala om samhällsfrågor” och en text som hänvisar till det stundande kyrkovalet.

Bilden, rubriken och texten syftade på en artikel om vad de olika nomineringsgrupperna tycker om kyrkan som samhällsdebattör. Implikationen blir att kvinnan och barnet på bilden symboliserar dessa viktiga samhällsfrågor, och att nomineringsgrupperna på något sätt förväntas förhålla sig till… ja, vadå? Vad är det KT vill uppnå med bildvalet?

Vi menar att bilden bidrar till polarisering, stigmatisering och antimuslimsk rasism. Den muslimska kvinnan – och hennes barn – målas upp som “den andre”. Den här typen av avhumanisering är en grogrund för främlingsfientlighet och hat. I övre hörnet finns dessutom en cirkel med hälsningen “Glad midsommar”, vilket gör att helheten påminner om artiklar från främlingsfientliga källor som vill utmåla “det svenska” som “hotat”.

Vi är många inom kyrkan som dagligen arbetar med att motverka sådana fenomen, och vi förvånas och upprörs därför över bildvalet. Vi har fått ta emot starka reaktioner från muslimska vänner. Kyrkan är väl medveten vad som bidrar till att skapa splittring, men frågan är om KT:s redaktion är lika medvetna om detta.

Att bildval, rubriksättning och annan typ av inramning spelar stor roll för budskapet bör inte komma som någon överraskning för KT:s redaktion. Den typen av forskningsbaserad kunskap ingår i alla journalistutbildningar. När KT kontaktades visade det sig dock att detta bildval hade gått igenom hela redaktionen utan att någon kunde uppfatta något fel med den. Vi fick följande svar från redaktionen, när vi ifrågasatte bildvalet: “Det korta svaret är att redaktionen hade inte en tanke på att bilden skulle kunna uppfattas som stigmatiserande eller ses som referens till bildspråket i mer ljusskygga publikationer.”

Det svaret lämnar mycket övrigt att önska, vilket gör att vi efterlyser svar på följande frågor från KT:s redaktion: 

* Vilken är kopplingen mellan bilden och artikeln där nomineringsgrupperna svarar på frågor? 

* På vilket sätt menar redaktionen att bilden symboliserar de samhällsfrågor som är viktigast för kyrkan inför kyrkovalet?

* Varför väljer redaktionen en bild som så tydligt anspelar på muslimer som en “samhällsfråga” och “den andre”?

Svaret vi fick från redaktionen inleddes med “Det korta svaret är…”. Nu ser vi fram emot det långa svaret


Mikaela Ahlm, prästkandidat Lunds stift

Johannes Fransson, förtroendevald Karlstads stift (s)

Joakim Friberg, prästkandidat Stockholms stift

Tove af Geijerstam, prästkandidat Skara stift

Dennis Gårdman, präst Härnösands stift (ÖKA)

Emma Hedlundh, präst Uppsala stift (POSK)

Emelie Hjert, präst Linköpings stift

Erik Horner, präst Växjö stift

Rebecca Hägg, förtroendevald Linköpings stift (s)

Åsa Ingårda, förtroendevald Strängnäs stift (c)

Karin Janfalk, förtroendevald Göteborgs stift (ÖKA)

Martin Karlsson Åhlfeldt, präst Skara stift (POSK)

Lisa Lottadotter Gerenmark, diakon Skara stift (ÖKA)

Karin Långström, präst Skara stift (POSK)

Sofija Pedersen Videke, präst Lunds stift (s)

Tomas Rosenlundh, förtroendevald Göteborgs stift (ÖKA)

Marie Rydén Davoust, diakon Strängnäs stift (POSK)

Helena Taubner, förtroendevald Skara stift (POSK)

Erik Vikström, förtroendevald Luleå Stift (s)

Sara Waldenfors, präst Göteborgs stift (s)

Axel Wilson Nydén, kyrkvärd Skara stift (POSK)

Per Åkerström, diakon Linköpings Stift (POSK)

Isak Öhrlund, förtroendevald Växjö Stift (s)

 

Svar direkt: Nej, det var inte ett bra bildval

Kyrkans Tidning har fått två typer av läsarreaktioner på tidningens förstasida i nummer 25/26. I det ena fallet ifrågasätts, med olika grader av upprördhet, att en tidning som heter Kyrkans Tidning har en bild på en muslimsk kvinna på förstasidan. Reaktioner som i viss mån understryker argumentationen hos den andra gruppen kritiker, dit debattörerna hör.

Bakgrunden är alltså en artikel som handlar om hur nomineringsgrupperna i kyrkovalet ser på kyrkans röst i samhällsdebatten. KT har gjort en enkät som visar att det finns ett starkt stöd bland nomineringsgrupperna i kyrkomötet för att tron måste leda till vad som kan betraktas som politiska ställningstaganden. Detta är poängen i nyhetspubliceringen. Eftersom en del av samtalet efteråt istället kommit att handla om paketeringen på förstasidan, kan vi bara konstatera att vi misslyckats i vår kommunikation.

I sammanhanget vill jag också framhålla att det alltid är ansvarig utgivare, inte någon annan på redaktionen, som i sista hand ansvarar för det som publiceras på KT:s plattformar.

Debattörerna lyfter viktiga frågor. De anser att bilden, i den aktuella inramningen, bidrar till ”polarisering, stigmatisering och antimuslimsk rasism”.

Vi får anta att de inte vill antyda att publiceringen av en bild på en kvinna i niqab på Kyrkans Tidnings förstasida är någon slags provokation från redaktionens sida. Då återstår andra frågor. 

Inne i papperstidningen illustrerades nyhetsartikeln med ett antal olika bilder för att leda läsarens tanke till frågor där Svenska kyrkan har engagerat sig i samhällsdebatten: bland annat språkkunskaper för medborgarskap, segregation, integration av nyanlända, situationen i Mellanöstern, klimat och demokrati. På dessa bilder har vi inte fått några kritiska synpunkter. 

Samma tänkta koppling ligger bakom också det kritiserade bildvalet. Vi förstår varför just det uppfattas som "problematiskt". På KT brukar vi ha ögonen på när ett bildval, ofta fördomsfullt, förutsätter saker om avbildade personer, eller är olämpligt och laddat av andra skäl. 

Att den enda möjliga tolkningen av förstasidan är att den anspelar på muslimer som ”den andre” och en ”samhällsfråga” i negativ bemärkelse är att gå väl långt. Men nej, det var verkligen inget bra och genomtänkt publicistiskt beslut att lyfta just den aktuella bilden på förstasidan. Det är vi helt överens med debattörerna om.

Vad detta visar är att även en kunnig, reflekterande och erfaren redaktion som KT:s en enstaka gång kan gå fel i ett bildval. Debattörerna markerar tydligt allvaret i detta, vilket jag har stor respekt för. Självklart är det grundläggande för KT att inte bidra till något som kan uppfattas som stigmatisering av andra trosutövare.

Inger Wallin,
chefredaktör och ansvarig utgivare,
Kyrkans Tidning

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.