9 röster från Västerås stift: Regeringen slaktar fungerande bistånd

Gun Alingsjö Bäck, Lisa Fröberg, Herman Hallonsten, Mikael Mogren, Thomas Söderberg, Pelle Söderbäck, Anders Wejryd, Nils Åberg, Anders Åkerlund

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). Foto: Lars Schröder/TT

Här måste ”Tidö-partierna” tänka om.

Ända sedan det statliga biståndet startade på 1960-talet så har svenska civilsamhällesorganisationer varit en viktig del av det. Det gäller inte minst Svenska kyrkans internationella verksamhet, som startade för 150 år sedan och som är en viktig del av Svenska kyrkans liv och identitet idag. I Västerås stift är vi stolta över att bära och bidra till Svenska kyrkans internationella engagemang. Tillsammans med kyrkor och lokala organisationer i många utsatta delar av världen arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt vid katastrofer.

Med hjälp av det statliga stödet kan vi civilsamhällesorganisationer växla upp det arbete som vi bedriver. Detta gäller Svenska kyrkan men också exempelvis Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen, Kvinna till Kvinna och flera andra civilsamhällesorganisationer. Genom samverkan kan fler jordbrukare lära sig om hållbara och klimatanpassade odlingsmetoder, fler flickor får kunskap om sina rättigheter, fler kvinnor stärks i sin kamp mot könsrelaterat våld.

Svenska kyrkan gör sådant som biståndsmyndigheten Sida inte kan. Tillsammans med våra systerkyrkor stärker vi människors rättigheter i kyrka och samhälle. Svenska miljö-, kvinnorätts- och fackliga organisationer jobbar i sin tur med sådant som de är bäst på.

Ändå planerar regeringen drastiska ändringar i stödet till svenska organisationer och Sida har därför meddelat att avtalen med de svenska organisationerna kommer sägas upp före nyår - den del av biståndet som svenska folket har störst förtroende för.

Det här är beslut som slår undan benen för tusentals viktiga insatser över hela världen och de drabbar inte i första hand organisationerna i Sverige utan de människor som projekten och insatserna riktar sig till. Fleråriga välfungerande projekt med stöd till exempelvis människorättsförsvarare, demokratiaktivister, jämställdhetsorganisationer och klimatinitiativ riskerar nu att avbrytas. Här måste ”Tidö-partierna” tänka om. Slå inte undan benen för tusentals viktiga och välfungerande projekt och verksamheter! Stoppa uppsägningen av avtalen, och utvärdera det nuvarande systemet innan ni ändrar det.

Gun Alingsjö Bäck, Fagersta, ordförande i Västerås stifts internationella råd
Lisa Fröberg, Västerås, präst
Herman Hallonsten, Sala, präst
Mikael Mogren, Västerås, biskop
Thomas Söderberg, Falun, biskop em.
Pelle Söderbäck, Västerås, präst
Anders Wejryd, Skinnskatteberg, ärkebiskop em.
Nils Åberg, Västerås, präst
Anders Åkerlund, Rättvik, präst

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

4 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Härlig är Jorden…
Så Svk Act behöver statliga bidrag för att kunna bedriva sitt arbete? Det tror jag inte ett skvatt på. Om debattörerna vore seriösa så borde tala om en jämn fördelning av kyrkans resurser. Sänk lönerna i Svenska kyrkan, vad ska präst eller diakon vara ett medelklassyrke? Sen kan svenska kyrkan stava en act-fond som finansieras av någon procent av avkastningen från all skog de äger. Så om ni vill ha föreläsning. Förneka er själva och sträva efter en jämn resursfördelning.
Erland Nydén
Bra rutet!
John Moberg
Biståndsarbete av olika slag har följt mig genom livet alltsedan tonåren genom det som då hette Svenska Kyrkans Mission och Lutherhjälpen sen som katolik kanaliserades mitt engagemang genom Caritas-både lokalt och mer universellt. F.n.sker det mest i form av kunskapande genom Diakonia.
John Moberg
Jag vill inte framhålla mig själv utan försöka berätta om den betydelse biståndsarbete haft i mitt liv och vilken ständig utmaning det har varit till att lyfta blicken och se någon annan eller något annat som kunnat utmana mig.