Renovera Bunkeflo kyrka

Nima Gholam Ali Pour, Lisbeth Persson–Ekström, Lars–Johan Hallgren ledamöter i kyrkorådet respektive kyrkofullmäktige (SD)
Att renovera Bunkeflo kyrka är ingen omöjlighet, menar debattörerna.

Sverigedemokraterna vill att kyrkorådet påbörjar en process för att renoveringen av Bunkeflo kyrka ska komma igång. Det är på tiden att Malmö pastorat tar sitt ansvar.

Bunkeflo kyrka är en kulturskyddad kyrka i Vintrie som stängdes ner i juli 2017 på grund av säkerhetsrisk. Sedan dess har Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige verkat för att en renovering av Bunkeflo kyrka ska påbörjas.

I juni 2019 tog kyrkorådets arbetsutskott i Malmö pastorat beslutet att föreslå för kyrkorådet att hos domkapitlet och länsstyrelsen anhålla om rivning av Bunkeflo kyrka. Alla nomineringsgrupper förutom Sverigedemokraterna ville riva Bunkeflo kyrka. Vi sverigedemokrater valde då att inleda en namninsamlingskampanj som resulterade i 1737 namnunderskrifter samt att kyrkorådets arbetsutskott, bestående av Socialdemokraterna och POSK, drog tillbaka sitt förslag om att riva Bunkeflo kyrka.

Det finns ett starkt motstånd mot att riva Bunkeflo kyrka bland dem som bor nära kyrkan. En lokal villaförening arbetar för att kyrkan ska renoveras. Bunkeflo kyrkas lokala kyrkopolitiker har begärt att Bunkeflo kyrka ska återöppnas. Lunds stifts stiftsantikvarier har erbjudit att bistå Malmö pastorat med finansieringslösningar när det gäller renoveringen. Trots detta så har kyrkorådet varit passiv och låtit Bunkeflo kyrka förfalla.

Nu har förfallet av denna kyrka gått så långt att myndigheter gripit in. I januari meddelade stadsbyggnadskontoret i Malmö att de hade fått information om att underhållet är bristande på Bunkeflo kyrka och att stadsbyggnadskontoret därför var skyldig att utreda detta.

I december 2020 begärde Länsstyrelsen Skåne att en uppdaterad vård- och underhållsplan för Bunkeflo kyrka ska insändas till Länsstyrelsen senast den 31 januari 2021. Istället för att Svenska kyrkan i Malmö genast skulle hörsamma detta så höll kyrkorådets arbetsutskott ett möte där man beslutade att begära uppskov med att ta fram vård- och underhållsplan för Bunkeflo kyrka, fram till 31 december 2021.

Att renovera Bunkeflo kyrka är ingen omöjlighet. 2016 beviljade stiftsstyrelsen i Lunds stift kyrkoantikvarisk ersättning till Malmö pastorat för att påbörja en renovering av Bunkeflo kyrka. Malmö pastorat har inte använt sig av dessa medel.

Sverigedemokraterna har under mandatperioden lämnat in två motioner till kyrkofullmäktige för att få igång renoveringen av Bunkeflo kyrka. Vi anser att Svenska kyrkan ska ta sitt ansvar som förvaltare av det svenska kulturarvet. Det är viktigt att de som växer upp med kyrkor som en viktig och självklar del av sin vardag kan lita på att Svenska kyrkan faktiskt tar hand om dessa kyrkor.

Begreppet hållbarhet används mycket idag. Den hållbarheten måste finnas även inom kulturarvsrelaterade frågor. De kyrkor som varit en del av stadsbilden under vår generation och föregående generationer måste finnas kvar för framtida generationer. Kyrkans roll inom dessa områden är lagstadgad. Kulturskyddade kyrkor som Bunkeflo kyrka har ett skydd enligt Kulturmiljölagen.

Sverigedemokraterna vill att kyrkorådet åter igen påbörjar en process för att renoveringen av Bunkeflo kyrka ska komma igång. Bortsett från Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne har även Lunds stift flera gånger uppmanat Svenska kyrkan i Malmö att påbörja en renovering av Bunkeflo kyrka istället för att låta den förfalla. Det är på tiden att Malmö pastorat börjar ta sitt ansvar. Man måste tillika respektera människornas önskemål om renovering eftersom det fortfarande är möjligt till detta.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kyrkorådet

Lisbeth Persson–Ekström (SD), ledamot i kyrkofullmäktige

Lars–Johan Hallgren (SD), ledamot i kyrkofullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.