Så används statistiken från församlingarna

Pernilla Jonsson chef för forsknings- och analysenheten på kyrkokansliet i Uppsala

Statistiken över församlingarnas verksamheter ska bidra till att utveckla Svenska kyrkans arbete på alla nivåer.

REPLIK

”Vad är poängen med statistiken?” undrar Bo Gunnar Åkesson i KT 28/4. 

Jag vill börja med ett tack till dig för det arbete du genom åren lagt ned på att rapportera in statistik över församlingens verksamheter. Trots ”slitet” är det ett viktigt arbete för att kunna följa den egna församlingens utveckling av den grundläggande uppgiften över tid, eller för att vi på forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet ska kunna fånga mer övergripande trender, vad de beror på och vad församlingar som går mot strömmen har gjort för att lyckas. Förhoppningen – och poängen – är att statistiken ska bidra till att utveckla Svenska kyrkans arbete på alla nivåer.

Här är något av vad statistiken används till:

•  Verktyg på Svenska kyrkans intranät, där församlingar kan gå in och göra analyser utifrån lokala förhållanden och använda i det strategiska arbetet med exempelvis församlingsinstruktionen. Med det nya visualiseringsverktyget VisA kan alla församlingar nu enkelt följa ekonomiska nyckeltal, pastoratsrapporter med verksamhetsstatistiken i fokus samt enklare prognoser för medlemsutvecklingen. Det hittas på Svenska kyrkans intranät.

• Forskningsstudier och analyser som kan bidra till att utveckla arbetet med dop- och medlemsfrågor, till exempel rapporterna Dop i förändring och Medlemmar i rörelse .

• Omvärldsbevakning med texter i exempelvis den årliga skriften Nyckeln till Svenska kyrkan och andra publikationer som kan ge stöd för Svenska kyrkan på alla nivåer i vägval och beslutsfattande.

• Externa forskares studier som kommer Svenska kyrkans alla nivåer till gagn, till exempel projektet på Handelshögskolan i Stockholm som studerar hur Svenska kyrkans församlingar lyckas ställa om i kristider. 

Frågor om statistik hör också till de vanligast återkommande frågorna till Svenska kyrkan. Från stift och församlingar, medier, från andra organisationer, från forskare och från enskilda personer. Det finns ett tydligt intresse och en självklar förväntan på att Svenska kyrkan som landets största medlemsorganisation har ett väl fungerande arbete på detta område.

Vi arbetar för att statistiken som samlas in ska kännas relevant och lätt att använda i församlingsarbetet. För att på sikt även förenkla insamlingen av verksamhetsstatistiken övergår vi i januari 2022 till att samla in statistiken löpande. Läs mer på Svenska kyrkans intranät.

Pernilla Jonsson
chef för forsknings- och analysenheten på kyrkokansliet i Uppsala
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.