Sälj inte ut församlingsgårdarna

Lars Berg Luckebo

Det är nu tid för att se framåt, att förstå att bygga ett umgänge för alla kring våra kyrkor och församlingshem. Vi måste utveckla inte avveckla.

I en debatt artikel i Kyrkans tidning skrev prästen Per Larsson, Västerås stift, ” sälj inte ut församlingsgårdarna, låt dem bli viktiga samlingsplatser”. Man behöver inte resa långt för att träffas. Församlingsgårdarna är viktiga samlingsplatser för mänskliga närproducerade möten.

Vi har nu en pandemi som hela världen gör allt för att bekämpa. När vi kommer över den kommer helt klart klimatfrågan att stå i centrum. Vi måste minska resandet, vi måste utveckla vårt liv på hemmaplan mer.

Svenska kyrkan bör absolut gå i spetsen och visa gott omdöme. Framgång handlar om prioritering och timing. Svenska kyrkan behöver verkligen framgång, se medlemstapp. Det är nu tid för att se framåt, att förstå att bygga ett umgänge för alla kring våra kyrkor och församlingshem. Vi måste utveckla inte avveckla.

Jag tycker också att man kan sälja av hus som inte församlingsmedlemmarna har nytta eller glädje av men att man då bör investera det då frigjorda kapitalet i något annat med realvärde som gynnar församlingarna.  Att använda de pengarna för att täcka upp i driften är att skjuta upp problemen med medlemstapp och sjunkande medlemsantal. Det är ett sätt att förbruka arvet från tidigare generationer. Det är att flytta tillgångar till konsumtion. Att förbruka resurser för kommande generationer.   

Fokus för en framtid är att få tillbaka medlemmarna och det kommer att ta tid., men med entusiasm, och glädje går det. Svenska kyrkan bär ju en fantastiskt ”produkt ” innehållande omtanke, kvalitet och service.

Lars Berg,
Luckebo

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.