Ser fram emot ett konstruktivt meningsutbyte

Anders Brännström förtroendevald i Uppsala pastorat och Uppsala stift

Det finns olika sätt att se på frågan om vad förtroendevalda bör fokusera sitt arbete mot och skogsbruk i Svenska kyrkan

Replik till Marie Arnesdotter, Johan Wihlborg och Anders Hedström. 

En av kyrkans största tillgångar är rätten att ha olika uppfattningar i sakfrågor. Det gäller till exempel vilka frågor som förtroendevalda bör fokusera sitt arbete mot och frågor kring skogsbruk. Det är bra att vi kan ha olika uppfattningar som kan diskuteras i såväl fullmäktige, styrelser, nämnder och utskott som vi som förtroendevalda har valts till att verka inom. Då kan de bästa besluten för framtiden fattas.

Det är också bra att vi kan ha olika uppfattningar som vi kan argumentera för i media som Kyrkans Tidning. Då kan läsarna och Svenska kyrkans medlemmar få en bra belysning av ofta svåra frågeställningar och bilda sig en egen uppfattning. De behöver inte nödvändigtvis överensstämma exakt med hur vi har formulerat oss i våra artiklar.

I den här frågan är det tydligt genom våra artiklar att det finns olika sätt att se på frågan om vad förtroendevalda bör fokusera sitt arbete mot och skogsbruk i Svenska kyrkan. Det är bra att det är på det sättet.

En uppfattning i artikeln som jag delar är att vi bör visa varandra och våra medlemmar respekt. Jag tror inte att det för verksamheten framåt att i debatten kalla varandra för dumdristiga och odemokratiska. I stället ser jag fram emot ett gott samarbete och ett konstruktivt meningsutbyte i många för Svenska kyrkan viktiga frågor.

Anders Brännström
förtroendevald i Uppsala pastorat och Uppsala stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Skog

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Berit Frändås
Respekt och aktning för skogen ( Guds verk ) måste genomsyra kyrkan. Det får inte bli som skogsbolagen .... optimal vinst. Särskilt upprörs jag av Skara stifts utdikning av mossarna sydost om Mullsjö. Jag har försökt att komma till tals med stiftet om detta, men når inte fram...