Stiftet stöder Sjömanskyrkan

Jonas Ransgård, stiftsdirektor

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har stora ekonomiska utmaningar.

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har stora ekonomiska utmaningar. Bidragen från Göteborgs kyrkliga samfällighet uppgick tidigare till nästan en miljon kronor årligen, men har i stort sett upphört sedan samfälligheten upplöstes.

Verksamheten har de senaste åren drivits med årliga miljonunderskott och nu har stiftelsen sagt upp all personal.

Göteborgs stift ser stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift som en närstående verksamhet och stöder den gärna. I budgetförslaget för 2020 har vi en prästtjänst för arbete i stiftelsens verksamhet. Stödet kan ges i annan form om Sjömanskyrkan vill det.

Stiftet biträder också med ekonomi- och fastighetskompetens. I samarbete med Göteborgs stad finns även juridisk kompetens tillhands. Enligt domkapitlets beslut kommer stiftelsen att få en stiftskollekt under 2020.

Det ser ut som att Sjömanskyrkan inte kommer att kunna bedriva sin verksamhet på samma sätt som förut.

Biskop Susanne Rappmann i Göteborgs stift har kallat till möte för att se hur olika intressenter kan bidra till att den diakonala verksamhet som Sjömanskyrkan hittills bedrivit kan tas om hand framöver.

Formerna för vårt gemensamma arbete förändras förstås över tid, men det är vår förhoppning att det pastorala ansvar och den diakonala verksamhet stiftelsen Sjömanskyrkan hittills bedrivit kan förvaltas också i framtiden.

Det ser ut som att Sjömanskyrkan inte kommer att kunna bedriva sin verksamhet på samma sätt som förut. Vi hoppas att vi tillsammans kan bidra till att de nya formerna fyller de behov som finns.

Jonas Ransgård
stiftsdirektor i Göteborgs stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.