Svenska kyrkans skogsbruk: Vackra ord och kalhyggen

Örjan Hansson

Om man i Finland kan gå från 0 till 25 procent hyggesfritt på tre år kan Svenska kyrkan göra det också!

Lagom till min 70-årsdag begärde jag i år utträde ur Svenska kyrkan, så innerligt trött på alla vackra ord om miljö som kyrkan kombinerar med kalhuggande av så gott som all sin produktiva skogsmark.

Efter ett medborgarinitiativ kräver den finska regeringen sedan några år att statliga skogsbolaget Metsähallitus ska avverka minst 25 procent av skogarna hyggesfritt. Det gör de nu, förutom i finska Lappland där man avverkar cirka 40  procent hyggesfritt.

Statliga Sveaskogs VD, Erik Brandsma, uttalade sig om detta (Svt 24 oktober 2022): ”Kommer det målet då implementerar vi det, inga problem.” Men det blev ingen målstyrning av Sveaskog och de fortsätter att avverka uppemot 100  procent med kalhyggen.

Och Svenska kyrkan, landets femte största skogsägare? En namninsamling med över 11 000 underskrifter uppmanade i år Svenska kyrkan att börja lägga om sitt skogsbruk. Svaret blev mera vackra ord om miljö och mångfald.

Traditionens makt är mycket stark och i Sverige har avverkning med kalhyggen dominerat under lång tid. Men vem eller vilka ska bli först med att …

  • agera i enlighet med EU:s krav på ökad satsning på biologisk mångfald?
  • minska klimatproblemet genom att öka inlagring av kol?
  • göra skogarna mer attraktiva för friluftsliv?
  • ta väl hand om den natur vi fått till låns av vår skapare?
  • förbereda skogarna för att kunna möta de behov och möjligheter som morgondagens människor kommer att förvänta sig.
  • se till att vi lämnar marken till våra barn i ett bättre skick än den har varit?
  • inse vikten av att ställa om i tid så att man har något att sälja som morgondagens konsumenter vill köpa. Nya affärsmodeller för skogsbruk kommer troligen snart ge betydligt högre intäkter jämfört med dagens avverkning (kolkrediter, mångfaldskrediter, naturturism, kvalitetsvirke).

Det borde vara Svenska kyrkan.

Om man i Finland kan gå från 0 till 25 procent hyggesfritt på 3 år kan Svenska kyrkan göra det också! Och jag kan ansöka om återinträde när ni nått dit.

Örjan Hansson
Stockholm

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Skog

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.