Ta avstånd från Centerstämmans beslut

Michael Öjermo, kyrkoherde
En stor och tongivande nomineringsgrupp i Svenska kyrkan ifrågasätter religionsfriheten i ett beslut som spär på judehat och islamofobi, anser debattören. foto: Tommy Pedersen/TT

Centerns förtroendevalda i Svenska kyrkan borde samla sig till ett uttalande mot beslutet om omskärelse. 

För någon helg sedan beslutade Centerstämman att förbjuda omskärelse av pojkar utan medicinska skäl.

Partistyrelsen har ju avslagit de här motionerna under alla mina åtta år som partiledare och även inför den här stämman. Nu valde partistämman mot partiledningens vilja att fatta beslutet. Jag beklagar det, säger Annie Lööf.

Att Annie Lööf säger att hon och partistyrelsen ”beklagar” beslutet gör inte saken bättre, snarare tvärtom. Uttalandet säger en hel del om hur man inom våra politiska partier kan särbehandla frågor om religion och religionsfrihet som bagateller. Partiledaren hade aldrig kunnat säga något sådant om stämman gått emot partistyrelsen i ekonomiska frågor eller något annat politikområde.

Det är i sammanhanget problematiskt att Centerpartiet också är nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. En stor och tongivande nomineringsgrupp ifrågasätter religionsfriheten i ett beslut som spär på judehat och islamofobi.

Så här kan vi inte ha det, Centerpartiet! Stämmobeslutet innebär rimligen att politiker inom stat, kommun och landsting, samt förtroendevalda från Centerpartiet i Svenska kyrkan förväntas följa stämmobeslutet och på allt sätt verka för förbud mot manlig omskärelse.

Med det här beslutet från en stor nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan kommer det arbetet att bli ifrågasatt och misstänkliggjort.

Företrädare för Centerpartiet som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan kan inte gå med på det här beslutet. Att tiga still gör er medskyldiga till den samhällsutveckling som nu pågår där religionsfriheten allt mer ifrågasätts. Det duger inte. Svenska kyrkan kan inte tala med kluven tunga vad gäller judars och muslimers rätt att leva och praktisera sin religion i Sverige.

Vi är många i Svenska kyrkan som arbetar med religionsdialog på olika plan. Med det här beslutet från en stor nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan kommer det arbetet att bli ifrågasatt och misstänkliggjort.

Argumentationen kring beslutet vid Centerstämman innebär dessutom att man i förlängningen kan ifrågasätta barndopet; tanken tycks vara att barnkonventionen kräver att barn inte ska utöva någon religion och inte påverkas av sina föräldrar. Så är förstås inte fallet. Barnkonventionen säger att ”barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling (artikel 5) och vidare att ”barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls” (artikel 14). I Svenska kyrkan döper vi spädbarn och det tänker vi fortsätta med.

Ni som är förtroendevalda i Svenska kyrkan med hemhörighet i Centern borde samla er till ett uttalande mot beslutet. Det riskerar inget internt eftersom er partiledare tycks dela uppfattningen att stämmobeslutet är galet.

Ett tydligt uttalande i Kyrkans Tidning undertecknat av gruppledaren i kyrkomötet vore lämpligt. Era företrädare i varje församlingsråd, kyrkoråd, stiftsstyrelser, kyrkostyrelse med stiftsfullmäktige och kyrkomöte måste ta avstånd från Centerstämmans beslut. Vid sammanträde, som en punkt på dagordningen, som protokollförs.

Michael Öjermo
DMin, kyrkoherde i Täby

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Omskärelse