Ta tag i problemen som uppstår med vigselvägran

Anders P Lundberg, Mona Olsson, Visk i kyrkomötet

Foto: TT

Vi skulle önska ett samtal bland dem som är sympatiskt inställda till den grupp som vägrar viga samkönade par

Den 21 november fattar kyrkomötet beslut om den numera riksbekanta motion 83 som föreslår att den präst som diskriminerar genom att vägra viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön ska kunna förklaras obehörig som präst. Motionen har väckt stor medial uppmärksamhet.

Vi stöder motionen som vi menar är genomtänkt och klokt formulerad. Att öppna för behörighetsprövning skulle ge domkapitlet ytterligare möjlighet att pröva intolerans och diskriminering gentemot delar av den gudstjänstfirande församlingen.

Motståndarna till motion 83 hävdar att den är en jakt på vad som betecknas som ”felaktiga åsikter” eller ”prästers teologiska övertygelse”. Men lika lite som frågan om vigselvägran enbart är en juridisk fråga, kan den begränsas till att vara en rent teologisk fråga.

Vid sidan om teologi och juridik handlar vigselfrågan om (minst) tre saker till: diakoni, trovärdighet och arbetsmiljö.

Att anlägga ett diakoniperspektiv på frågan innebär att ställa frågor om en prästs eller diakons möte med sina församlingsmedlemmar. Hur uppfattar en bög eller en transa mötet med en präst som vägrar att erkänna deras läggning och kärlek? Kommer den personen att känna sig välkommen i kyrkan eller snarare motarbetad och bortmotad?

I vidare mening kan vi tala om trovärdighet. Hur vi som kyrka hanterar medmänniskor sänder ett budskap till omvärlden. En uteslutande och exklusiv kyrka riskerar att bedömas som ointressant, irrelevant eller rent av skadlig. Här blir det tydligt att problemet kan sägas röra inte bara präster utan också andra anställda samt ideella.

Vägran att viga är också en arbetsmiljöfråga. Den grupp präster som vägrar viga samkönade visar i debatten en tendens att tycka synd om sig själva – de känner sig förföljda och mobbade för vad de menar inte är något problem eftersom det ju hittills alltid funnits någon annan som kunnat gå in och fylla ut för dem. Men i själva verket uppstår det irritation och obalans när en grupp anställda vägrar utföra sina arbetsuppgifter. Rykten om präster som vägrar viga har dessutom en tendens att sprida sig och leda till ytterligare arbetsmiljöproblem. Inte sällan pratar vi här om en grupp präster som också vägrar erkänna kvinnor som sina kollegor.

Bortsett från de konkreta problem vi här har nämnt så handlar vigselfrågan på djupet också om en vidare fråga: en fråga om mångfald – vad kan rymmas i en och samma kyrka utan att den spricker?

Vi som skriver detta är övertygade om att kyrkan både kan och bör rymma en mängd traditioner som samsas under ett tak. Kyrkan är och måste få vara en gemenskap av gemenskaper. Men lika lite som det är okej att göra skillnad mellan manliga och kvinnliga präster kan det vara acceptabelt att göra skillnad på kön och sexualitet hos församlingsmedlemmar. Vi menar att den som vill uppbära lön som präst i Svenska kyrkan också måste vara beredd att delta i det gemensamma arbetet på samma villkor som alla andra.

Vi skulle önska att det bland de som är sympatiskt inställda till den grupp som vägrar viga uppstod ett samtal om hur de tänker hantera de problem som dessa skapar via sin vägran att viga. En av OAS-rörelsens förgrundsfigurer, Berit Simonsson, uppger i Dagen (221013) att OAS-rörelsen bjuder in till ett extra höstmöte med anledning av att kyrkomötet andra session. Det vore inte fel om någon här kunde framträda som talesperson för gruppen i fråga och på allvar ta tag i de problem som uppstår i och med vigselvägran. Kanske kan detta i slutändan leda till både samtal och dialog med den övriga kyrkan.

Mona Olsson,
gruppledare för Visk i kyrkomötet

Anders P Lundberg,
vice gruppledare för Visk i kyrkomötet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Per
Återigen missas det enda relevanta i sammanhanget, nämligen att inte ens en liberal tolkning av Guds Ord ger mandat för en kyrka att ha samkönade äktenskap. Om man inte bryr sig om Ordet och två tusens års tradition är det givetvis inga problem. Här har vi nuvytterligsre några som jobbar för att SvK ska bli en kättersk sekt.
Anna
Om det nu finns ett arbetsmiljöproblem idag kring att några präster inte viger samkönade par, så är det väldigt litet i relation till det arbetsmiljöproblem som kommer dyka upp om man kör ut en stor mängd präster. Redan idag är det svårrekryterat med många vakanta tjänster runt om i landet och om det här blir verklighet kommer flera församlingar stå helt utan präster eller kanske med någon enstaka stackare som ska försöka täcka upp för 3 eller 4. Då kan vi prata om ett enormt arbetsmiljöproblem.
Johan
Skribenterna skriver att man behöver ta tag i "problemen", men vilka problem är det man syftar på? Inget tyder på att någon diskriminering förekommer i samband med vigslar. Svenska kyrkan består av medlemmar med olika syn på äktenskap. Vilka problem skulle försvinna av att präster med en klassisk äktenskapssyn försvinner? Skulle medlemmar som delar dessa prästers synsätt känna sig mer välkomna? Det tror jag inte. Om skribenterna vill tala om problem skulle man kunna lyfta fram de problem som uppstår om en står mängd av prästerna tvingas lämna sitt ämbete, t.ex om den ökade prästbristen. Men det vill man inte tala om. Angående "trovärdighet" kan man fundera på hur trovärdigt det egentligen är att sparka ut de präster som står fast vid en äktenskapssyn och vigselordning som hela Svenska kyrkan hade fram tills för bara några år sedan. Vilka teologiska uppfattningar ska bli otillåtna om 10 år som hela Svenska kyrkan står bakom idag? Tvivlar på om det verkligen är samtal och problemlösning skribenterna vill ha.
Johan
Hur kunde en kyrka hamna så snett? Som tur är upplever jag SvK:s teologi på det lokala planet som hyggligt intakt. Kyrkomötet har betydligt mindre makt där än vad dom tror.
BGOL
Är det ett problem för (V) att präster följer bibeln? Finns mängder av frivilliga präster som viger utan urskiljning. (V) borde kanske ägna kraften åt sina muslimska vänner istället, och försöka "avkraga" alla imamer som vägrar viga... Lycka till!
Markus
Det är svårt att se vilket problem som Visk menar. De enkönade vigslarna i Sverige utgör ungefär 0,6% av det totala antalet vigslar i Sverige. Hur stor andel de utgör av antalet kyrkligt ingångna äktenskapet vet jag dock inte. Antalet präster som inte vill viga enkönade par är alltså betydligt större än antalet enkönade vigslar under ett år. Sedan slutet av 1960-talet finns det en praxis till samvetsfrihet vid vigslar eftersom att inte alla präster vill viga frånskilda par. Andelen vigslar där en part är frånskild är betydligt större än andelen vigslar där det rör sig om två män eller två kvinnor. Med tanke på vad Gunilla Hallonsten, kyrkoherde i Anders P Lundbergs hempastorat i Malmö, skrivit om är frågan om det ska anses som diskriminering att inte välsigna polyamorösa relationer.
Jörgen U Bengtsson
Hade något samkönat par i sin kontakt med sin församling blivit vägrade vigsel och kanske till på köpet på ett otrevligt sätt, då hade vi haft ett problem att hantera. Nu har inget sådant inträffat och de som så suktar efter att få utrensa teologiskt oliktänkande konstruerar alltså problem för att det inte ska tydligt framgå att det är just en utrensning det handlar om. Den klassiskt kristna äktenskapssynen ryms inte längre inom Svenska kyrkan! Det är vad man i klartext säger och det borde man också utan omsvep kunna stå för. Man vill en likriktad Visk-kyrka som varken är Vänster i någon begriplig klassisk mening eller klassiskt kristen. På sitt sätt konsekvent, men jag skulle alla dagar hellre ta en pilsner i sällskap med Hilding Hagberg än i detta beklämda sällskap.