Teologisk bildning viktig framtidsfråga för Svenska kyrkan

Fredrik Stiernstedt, Sofija Lazić Pedersen Socialdemokraterna
Person som studerar

Det är viktigt att stipendiet ska ge möjlighet för den som är aktiv som präst eller diakon att fördjupa sina teologiska kunskaper genom akademiska studier i Sverige eller utomlands, skriver debattörerna. 

Foto: Getty

Steg i rätt riktning att inrätta ett stipendium för teologisk fördjupning

I Kyrkans tidning (47/2023) uttrycker Ola Sigurdson en stor frustration över teologins ställning i Svenska kyrkan. Han menar att teologisk reflektion och bildning inte ges det utrymme den förtjänar, och att kyrkans ledning inte tar frågan på allvar. Liknande frustration har uttryckts i andra sammanhang. I Svensk Kyrkotidnings oktobernummer efterlyste Göran Lundstedt bättre möjligheter för präster och diakoner till kvalificerad teologisk fortbildning i samverkan med akademin. Ett annat aktuellt exempel är Svenska kyrkans egen Teologiska kommitté som tidigare i år publicerade det viktiga dokumentet ”Teologisk bildning – en utmaning för svenska kyrkan”. De uttrycker där en önskan att bildningsfrågorna ska få en mer framträdande plats på alla nivåer inom kyrkan. Men de skriver också att teologisk bildning i vår tid ”alltmer blir en bristvara” och att det finns frågetecken kring hur Svenska kyrkan fungerar som ”kunskapsorganisation” och kring Svenska kyrkans ”bildningskultur”. Kommittén avslutar sin rapport med uppmaningen till Svenska kyrkan att se över vilka ”infrastrukturer för bildning som idag erbjuds och som framöver skulle kunna utvecklas.”

Glädjande nog togs ett litet steg i rätt riktning vid årets kyrkomöte när ledamöterna beslutade att bifalla vår motion om att låta kyrkostyrelsen inrätta ett stipendium för teologisk fördjupning. Motionen bifölls trots att kyrkolivsutskottet, som behandlat förslaget, hade rekommenderat kyrkomötet att den skulle avslås.

De exakta formerna för stipendiet – liksom den summa som ska delas ut – lämnar vi i motionen till kyrkostyrelsen att avgöra. Men vi vill understryka att det är viktigt att stipendiet ska ge möjlighet för den som är aktiv som präst eller diakon att fördjupa sina teologiska kunskaper genom akademiska studier i Sverige eller utomlands. Förhoppningen är alltså att kyrkostyrelsen inrättar ett arbetsstipendium som inte belönar redan utförda uppgifter, utan ger möjlighet till teologisk förkovran och mindre forskningsinsatser. Det är därför också viktigt att beloppet inte blir för litet, så att stipendiet kan komma att få praktisk betydelse i vår kyrka. Inte minst kan det vara viktigt för personer i vigningstjänst som har en kandidat- eller magisterexamen att kunna läsa in en masterexamen, vilket idag i princip är en förutsättning för att kunna gå vidare till forskarstudier.

Vi tror att frågan om teologisk bildning är en mycket viktig framtidsfråga för Svenska kyrkan och gläds åt kyrkomötets beslut, som också skickar en viktig signal att Svenska kyrkans högsta beslutande organ tar denna fråga på största allvar.

Fredrik Stiernstedt, ledamot för Socialdemokraterna i kyrkomötet

Sofija Lazić Pedersen, ledamot för Socialdemokraterna i kyrkomötet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Teologi

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Eskil Jonsson
Låt mig få rekommendera Påve Franciskus encyklika om Klimathotet och ojämlikheten. Just i dessa dagar diskuteras detta vid Cop 28 i Dubai. Det handlar alltså om inget mindre än om räddning för hela Guds skapelse. Hela människan och Hela världen s räddning