Teologiskt språk och mänskliga rättigheter

Anna Karin Hammar, präst och teolog

´Foto: Getty

Att reducera kristen tro till mänskliga rättigheter gör oss urarva, men att använda dem tillsammans, djupt förankrade i vår tradition, kan öppna vägar till samarbete.

REPLIK

Det har blivit debatt om mänskliga rättigheter som grund för pastoralt arbete i ett kontrakt som Malmö i Svenska kyrkan. Är det tecken på kyrkans inre sekularisering? Så hävdar Mikael Löwegren i ett svar på Gunilla Hallonstens och Albin Tankes debattartikel i Kyrkans Tidning.

Låt mig först säga att Löwegren missuppfattat kyrkans bekännelse när det gäller inklusivt språk. Det är självklart att Fader, Son och Ande kan kompletteras med andra uttryck. Det är till exempel kongenialt med Anden, ruah, femininum på hebreiska, och den Gud som är som en fader och en moder för oss, att vara såväl bortom kön som analog med de erfarenheter vi har av föräldraskap och barnaskap. Men jag vill här koncentrera mig på de mänskliga rättigheterna.

Jag minns ett samtal med Erwin Bischofberger (1926-2012), jesuit i Stockholm, i ett stiftssammanhang i Höör.

Måste vi inte, sa Bischofberger, låta de mänskliga rättigheterna och upplysningens kritik av makt och maktutövning också vara en grund för kristen bekännelse? Vi stöder oss självklart på Bibeln, på profeternas och apostlarnas grund, men kan vi i vår tid tala trovärdigt utan att också omfatta upplysningsarvet och dess kulmen i de mänskliga rättigheterna? Så resonerade Erwin Bischofberger.

I dag vet vi mera vilket tvetydigt arv upplysningstiden har lämnat efter sig. Jag tänker på miljöförstöringen och underbetoningen av det samspel som råder mellan Gud och skapelsen, människan inkluderad. Framför allt påven Franciskus encyklika om klimatet och de fattiga, Laudato Si, rådde bot på den obalansen. Men kan mänskliga rättigheter vara en grund för en kristen församling? Jag menar det, och att det kan vara en fördel i en mångkulturell stad att verkligen tala ett språk som alla kan omfatta utan avseende på bakgrund. Men självfallet kan inte kristen tro reduceras till mänskliga rättigheter. I vår tid har vi också det pågående samtalet om naturens rättigheter. Och vi måste som många så förtjänstfullt gör i dessa dagar citera bibeln och dess ord om främlingen ibland oss som ska behandlas som en infödd.

Annars blir risken stor att argumentationen enbart sker utifrån mänskliga rättigheter. Att reducera kristen tro till mänskliga rättigheter gör oss urarva, men att använda dem tillsammans, djupt förankrade i vår tradition, kan öppna vägar till samarbete.

Men Löwegren har en poäng. Jag skulle vilja aktualisera begreppen tjock (thick) och tunn (thin) från filosofen Michael Waltzer. Bara de riktigt djupa rottrådarna består över tid. De tunnare överenskommelserna behöver för att vara stabila över tid inbäddas djupt i kultur och religion. Det gäller även de mänskliga rättigheterna.

Därför kan samtalet i Malmö kanske bli hållbarare över tid om vi ställer fler frågor:

Hur kan du känna igen de mänskliga rättigheterna i din tradition?

Så här ser jag dem förankrade i min tradition!

Anna Karin Hammar,
präst och teolog

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Markus
Att ordet för vind och ande, ruach, på hebreiska grammatiskt är femininum utgör i sig inget skäl för att införa talet om den helige Ande som "givliverska" eller dylikt. Ser vi på Johannesevangeliet kan vi se hur Jesus där, i strid mot grekiskans neutrumform för pneuma omtalar Anden som han och inte som den. Att Gud förbarmar sig över oss på ett liknande sätt som att en mor förbarmar sig över oss människor, det utgör heller inte grund för att omtala Gud som vår moder.
Anna Karin Hammar
Tack för respons! Det finns ett bruk av Gud som femininum hos flera av kyrkofäderna och inte minst i talet om Visheten i bibeln. Gud var han pga bara män kunde ingå kontrakt och förbund. När kvinnan blev myndig blev det mera självklart att benämna Gud som hon, han. Se min artikel i SKT Könsfred i det religiösa språket.