Tillgänglighet ska inte underskattas

Lars-Ivar Ericson Tyringe

Tvångsåtgärder när det gäller ekonomi och administration gagnar inte en öppen och tillgänglig kyrka.

Öppenhet och tillgänglighet är viktiga ord när det gäller kyrkans verksamhet. För att kunna möta detta behov så finns det åtgärder som verkar i denna riktning. Personal på plats och inte bara tillgänglighet genom mail, telefonsvarare, sociala medier och så vidare.

Jag har efter att från början varit positiv till ekonomi- och lönecenter kommit fram till att detta inte får vara obligatoriskt utan erbjudas som en möjlighet för de församlingar som så önskar.

Jag vill illustrera mitt ställningstagande genom ett exempel från församlingsexpeditionen i X församling. En helt vanlig måndagsförmiddag i församlingen som har 3000 kyrkotillhöriga kan detta hända:

Anna som i sin tjänst har hand om ekonomiärenden, kyrkobokföring, sociala medier med mera finns på plats från klockan 8. Inga övriga medarbetare brukar vara på plats på måndagar. Anna har arbetat i församlingen i tio år och utgör med sina kunskaper en trygghet för gamla och nya medarbetare. Hon trivs bra i tjänsten och om hälsan står bi så planerar hon att bli pensionär 2030. Hon får ibland höra att hon är ” pärlan ”, ” spindeln i nätet” och inte bara de anställda, förtroendevalda utan även församlingsbor uppskattar henne.

Dörrklockan ringer och Anna tar emot en kvinna med barnvagn. Besökaren vill diskutera doptider och Anna berättar om olika alternativ. Nästa besökare är en äldre dam vars man avled under helgen och hon vill veta om begravningstider och alternativ när det gäller gravplats. Kyrkogårdsarbetaren Kjell ringer och vill diskutera senaste månadslönen. En tonårsförälder hör av sig om konfirmationsundervisning. Mellan besökare och telefonsamtal kollar Anna fakturor och ser över personalens löneavier.

Låt oss göra ett tankeexperiment. Året är 2027. Anna har fått lämna sin tjänst. Församlingen har anslutits till ekonomi- och lönecenter. Kyrkoherden tvingas att ägna mycket tid åt ekonomi och administration. Måndagsbesökaren möts av stängd dörr och telefonsvararen hänvisar till tisdagar 10 -12 och torsdagar 14- 15.

Visst kan kyrkan må bra av effektivisering och rationalisering men här har ” centraliseringsivern ” slagit till mot öppenhet och tillgänglighet. Medarbetare och församlingsbor minns med saknad hur det var 2020.

Slutsatsen blir att tvångsåtgärder när det gäller ekonomi och administration inte gagnar en öppen och tillgänglig kyrka.

Lars-Ivar Ericson
Tyringe

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.