Kontrakt i harmoni med internationella avtal

Rickard Jönsson, chef för Svenska kyrkan i utlandet
Tidsbegränsade kontrakt viktigt för att utsänd personal ska ha en aktuell, bred och djup kontakt och förankring i vad som händer i församlingslivet i Sverige och Svenska kyrkans utveckling Foto: Getty

REPLIK. Merparten av utlandskyrkans kontrakt är på fem år för att det harmoniserar med internationella överenskommelser och avtal, svarar Rickard Jönsson.

Göran Wiking skriver i Kyrkans Tidning den 22/8-19 att utlandskyrkan bör upphöra med tidsbegränsade anställningskontrakt. 

Merparten av utlandskyrkans kontrakt är på fem år för att det harmoniserar med internationella överenskommelser och avtal.

Detta finns även reglerat i kollektivavtalet som både arbetsgivare och fackföreningarna har kommit överens om. I samband med rekryteringar är både arbetsgivare och arbetstagare överens om anställningstiden när de skriver på anställningsavtalet. 

En annan anledning till tidsbegränsade kontrakt är att det är viktigt för utlandskyrkan att utsänd personal har en aktuell, bred och djup kontakt och förankring i vad som händer i församlingslivet i Sverige och Svenska kyrkans utveckling och att de har en god bild av den svenska samhällsutvecklingen. 

Kyrkoråden utomlands är självklart delaktiga i både rekryteringar och eventuella förlängningar.

Rickard Jönsson
chef för Svenska kyrkan i utlandet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.