Vad är alternativet för oss som inte vill ha vegansk eller "ekologisk" kost?

Sven Svensson och Nils Svensson lantmästare och förtroendevalda

Foto: Getty

Inget talar för att ekologiskt odlat, vegansk eller Fairtrade-märkt är bästa valen för kyrkliga arrangemang.

All mat som serveras på Kyrkdagarna i Lunds stift 2024 är vegansk. Endast kranvatten serveras. Kaffe och te är ekologiskt och Fairtrade-märkt. Varför?

Är detta ytterligare något påhitt för att fördärva vår skånska matkultur och förutsättningarna för jordbrukare och livsmedelsproducenter? Större delen av dessa yrkesarbetande är för övrigt medlemmar i Svenska kyrkan.

Hur det öppna landskapet ska hållas öppet utan jordbrukare och betande djur är en fråga. Men det finns många fler.

Som det ser ut idag producerar jordbrukarna sunda råvaror till livsmedelsindustrin. Produktionen följer både nationella och europiska bestämmelser. Odlingsmarken ska till exempel undersökas regelbundet för att bestämma näringsinnehåll och behov av naturgödsel eller gödning.  Under växtsäsongen kan gödningen spridas med utrustning som läser av färgen på bladen och justerar spridningen automatiskt. Växtskyddsarbeten utförs med godkända medel.

Djurproduktionen i Sverige är mycket hårt reglerad avseende på djurens hälsa och behandling. Foderproduktionen är även den reglerad i allt från odling och transporter till lagring. De flesta uppköpare av produkterna har dessutom egna uppfödnings- och miljökontroller.

Ska Svenska kyrkan vara med att bekämpa hungersnöd i världen, då måste livsmedel produceras med modern teknik.  Det finns ingen anledning till ekologisk produktion med mycket osäkra skördar och kvalitet.

Ett exempel är när det för några år sedan odlades ekologiska sockerbetor. De angreps av skadeinsekten lilla betbaggen, som inte kunde bekämpas. 80 till 100 procent av betorna försvann.

Om vi endast odlade ekologiskt skulle det få enorma konsekvenser inte minst för livsmedelsindustrin med underentreprenör, som inte skulle kunna ha någon kontinuitet i sin verksamhet.

Även Fairtrade, som Svenska kyrkan äger tillsammans med LO, ifrågasätts allt mer. ”Märkningen kan aldrig få någon betydande effekt på världens fattigdom”, säger forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.  Allt fler kommuner väljer att lämna samarbetet.

Ett exempel här är Fairtrademärkning av bitsocker som kommer från sockerrör, ett hån mot den skånska sockerbetsodlingen.

Sockerrören odlas i länder som Brasilien och Kuba. Det kan jämföras med transporterna och hållbarheten för vitt socker som till största delen odlas i Skåne. Under 2022 odlades 29 300 hektar, det mesta i Lunds stifts verksamhetsområde. Sockerbetorna processas på Örtofta sockerbruk i närheten av Lund. Vid denna process blir det även mycket högvärdiga foderprodukter som animalieproducenterna köper

Det är alltid noga med att i alla inbjudningar ta hänsyn till dem som önskar alternativ meny. Det kan vara till muslimer, som inte äter griskött, vegetarianer och allergiker av olika slag.

Så varför kan inte vi som inte äter ”ekologiskt odlade” livsmedel eller veganskt serveras annan kost, till exempel vanlig husmanskost?

Sven Svensson, lantmästare
Nils Svensson, lantmästare
förtroendevalda Hammarlövs församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

35 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Sven Svensson, Nils Svensson

Svar till Ann-Kristine Thulin
Vi diskuterar inte att plåga, döda och äta sina medvarelser. Jag tror de vilda djuren plågas mycket som dödas av andra vilda djur. Naturens regel. Äta eller Ätas. 
I naturen gör jägarna ett fantastiskt arbete, med att utjämna balans mellan de olika
djurslagen, så mäniskorna kan vistas där på sin fritid. Vi har en fantastisk allemansrätt i
Sverige som alla skall vara rädda om.

 

Svar till en viktig dialog
Håller med om mötas med respekt. Därför försöker vi svara på de olika inläggen.

Sven Svensson, Nils Svensson

Svar till Yvonne
Med dagens bestämmelser om djurhållning anser inte vi det finns några problem med
djurens lidande. Det finns mycket större problem med djurens lidande bland de vilda
djuren. (Äta eller Ätas)
Vad är det som säger det bättre för hälsan och klimatet med växtbaserad måltid? Är det
vetenskap eller tyckande? OBS Många av olika publikationer är vridna åt författarnas
åsikter.

 

Ytterligare svar till signaturen Livet?
Anser inte vi kan diskutera om växterna lider. Instämmer med Yvonne text att växter
saknar centralt nervsystem, kan därför inte känna smärta.

Sven Svensson, Nils Svensson

Svar till Helga
Även om kyrkan enligt ditt anseende föregår med gott exempel. Varför serveras inte det då någon alternativ maträtt? 
Om det är så det serveras någon kötträtt, då skall det inte erbjudas något alternativ till de som vill ha vegetarisk mat.


Ytterligare svar till signaturen ”Livet”
Artikeln från KT 9/12 -22 vittnar om att kött behövs för människans utveckling. Det finns
veganer/ vegetarianer som kompletterar sin maträtt med olika tabletter innehållande
vitaminer, näringsämne som kroppen behöver. Detta kan inte vara rätt.

Sven Svensson, Nils Svensson

Svar till Hans
Tack för ett bra skrivelse angående konventionell odling. Instämmer med din slutsatsen.
”Värnar du om klimat, miljö, och ett öppet landskap ska du kräva att Svenska kyrkan
serverar mat producerad på vanligt sätt av Svenska lantbrukare. Eko är sämre ur klimat-
och miljösynpunkt och vegansk gör att den biologiska mångfalden minskar”

 

Johanna ex-veganen
Wow vilken debatt och vad bra att alla perspektiv vädras. Tack till ”Livet” som citerat mig Du använder det jag skrivit precis på det sätt jag hoppades min erfarenhet skulle kunna komma till nytta. Min insikt är att liv är liv och det går genom allt och alla. Att bara äta växter kanske verkade rädda djurens liv. I efterhand ser jag att lidandet istället hamnade på mig (som av naturen behöver animalier) och att jag inte kunde leva ”ett riktigt människoliv” eftersom kroppen var så stressad och inställd på svält. Och djuren fick ju inte heller leva… även om jag önskar dem alla bättre liv på olika sätt i djurhållningen idag. speciellt grisslakt tycker jag borde göras bättre. (med det sagt är jag samtidigt så otroligt tacksam för alla bönder som gör sitt bästa och som ger mig MAT) Och jag åt växterna som du skriver det framkommit nya saker om. Men ja det blev mindre liv för alla. För liv ger liv och en dag ska min kropp också till jord åter varda.