Vi fortsätter vårt arbete för ungas rätt

Björn Cedersjö, Amanda Carlshamre

Sveriges kristna råd arbetar vidare med läromedelsfrågan. Vi fortsätter också vårt påverkansarbete för ungas rätt att känna sig trygga med sin religionstillhörighet i skolmiljön.

REPLIK

Tack Carl E Olivestam för att du lyfter frågan om skolan och religionskunskap (Kyrkans tidning 28/1). Sveriges kristna råd låter sig inte nöjas med ett samtal med utbildningsminister Anna Ekström i vilken mån svenska skola ger utrymme för de stora livsfrågorna och ungdomars rätt att få uttrycka sin religiösa tro. Vårt samtal med utbildningsministern, som du hänvisar till, berörde främst frågan kring attityd, förhållningssätt och okunskap om religion i skolmiljön. Detta utifrån vår rapport ”Unga troende i samhället” (SKR 19/2 2020). En nedsättande attityd kring religionen i skolmiljön kan få direkt livsavgörande konsekvenser för troende barn och ungdomar. Sveriges kristna råd tar frågan på stort allvar.

Däremot finns det idag inte resurser för oss att göra ett omfattande arbete i frågan. Vi vill dock lyfta både Bibeln idag och Claphaminstitutet som under hösten tagit initiativ i frågan ur olika perspektiv, vilka syftar till kartläggning och påverkan. Här kan också lyftas Svenska bibelsällskapets Bibeläventyr, som syftar till att öka kunskapen i de yngre åldrarna, samt Ny generation som är en kristen skolorganisation för ungdomar, som arbetar med dessa frågor dagligen.

Givetvis är det inte enbart att beskylla varken förlagen eller utbildningsministern för situationen för unga troende i skolorna. Läroplanerna är relativt tydliga med vad som ska ingå i undervisningen.

Däremot är det för kyrkor och församlingar en stor utmaning eftersom det är upp till varje rektor att avgöra vem som får komma till skolan. På samma sätt är det upp till varje enskild lärare att utforma undervisningen utifrån givna mål. Här ser vi att det ibland brister.

Din tanke om att bilda i frågan om att ”religionen är ett verb” bär vi med oss. Alltför ofta tenderar undervisningen enbart att bli historiskt utan påföljande nutidsanalys eller samtal om vad ett religiöst liv innebär i praktiken. Som tidigare nämnt är vi många tillsammans som arbetar med frågan på olika sätt, där Sveriges kristna råd arbetar vidare just med läromedelsfrågan. Vi fortsätter också vårt påverkansarbete för ungas rätt att känna sig trygga med sin religionstillhörighet i skolmiljön.

Björn Cedersjö, tf generalsekreterare Sveriges kristna råd
Amanda Carlshamre, konsulent, barn- och ungdom

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.