Vi har skäl att vara stolta över vår kristna tro

Rune G Svenson, kyrkoherde emeritus

Replik. Vi ska vara stolta över vår kristna tro och känna glädje över att hävda de kristna värdena som grund för samhällsgemenskapen, anser Rune G Svenson i en replik.

I Kyrkans Tidning står att läsa två larmrapporter om läget i Svenska kyrkan. Dessa berör dels medlemsraset (på ledarplats), dels det bristande försvaret av vår kristna tro (på debattplats, Anders Magnusson). 

Dessa två aspekter på läget i Svenska kyrkan hör givetvis samman – och situationen är allvarlig.

Vad gäller medlemsraset hade detta kunnat förutses. Redan den definitiva sekulariseringen av skolan på 1960-70-talen gav signaler om vad som komma skulle. 

Undervisningen om kristen tro och kristet liv blev nu kyrkans egen sak att svara för. Kontakten kyrka – hem skulle bli avgörande, vilket även högtidligt utsades i samband med dop. Fanns någon beredskap för detta omfattande uppdrag? Knappast enligt behoven.

När detta tillstånd kom att sammanföras med en allmän sekulariseringsprocess i hela samhället, har resultatet kommit att bli förödande. Relevansen för kristendomen blev alltmer ifrågasatt. 

En starkt bidragande orsak till utvecklingen står att finna i den hätska debatt som initierades av filosofen och ateisten Ingemar Hedenius från mitten av 1900-talet med påverkan in i vår tid. Hans ståndpunkter har inte kraftfullt nog kunnat vederläggas. Därför är den kristna apologetiken av stor vikt, inte minst i förhållande till kyrkans medlemmar. Man söker skäl för sin tro.

Här har angivits två aspekter på varför vi i dag ser ett fortgående medlemsras i något som kan liknas vid en snöbollseffekt. Men läget är långtifrån hopplöst. En reporter frågade en gång Jan Eliasson vad han ansåg vara grunden för en lyckad medling i ett område av djupgående konflikt. Efter en stunds eftertanke svarade han överraskande: ”passion”, det vill säga att vara passionerad för uppdraget och inte utan vidare ge upp. 

Detta kan även vara ett viktigt råd till kyrkans företrädare på olika nivåer. 

Eller som Paulus säger: ”Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.” (Rom. 12:11) Och låt oss tänka på att inte låta oss skrämmas av dem, som föredrar avgudadyrkan eller ateism. 

Vi har allt skäl i världen att vara stolta över vår kristna tro och känna glädje över att hävda de kristna värdena som grund för samhällsgemenskapen.  

Rune G Svenson
kyrkoherde emeritus
Höör

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.