"Vi kan bli bättre men det kommer att ta tid"

Rickard Jönsson, chef för Svenska kyrkan i utlandet
Utanför Svenska kyrkan i Paris. Arkivbild. Foto: Mikael M Johansson, Johannes Frandsen

REPLIK. Vi har arbetat för att rusta församlingarna att i framtiden ta ett större ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Vi kan alltid bli bättre men det är ett arbete som kommer att ta tid, skriver Rickard Jönsson i sitt svar till Gunnar Sjöberg.

I Kyrkans tidning (21/8) riktar Gunnar Sjöberg kritik mot nuvarande former av utlandskyrkans organisation. Jag håller med i flera delar men kommer inte till samma slutsats.

Utlandskyrkan är ett nationellt uppdrag från kyrkostyrelsen som ska utföras av kyrkokansliet. Sedan jag tillträdde i oktober 2017 så har vi arbetat för att minska överbyggnaden, öka främjandet till de utsända, och via avtal ge mandat till utlandsförsamlingarna att själva ta fram lösningar i deras olika situationer.

Vi har också arbetat för att rusta församlingarna till att i framtiden ta ett större ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Vi kan alltid bli bättre men det är ett arbete som kommer att ta tid.

Organisationen för utlandskyrkan har förändrats de senaste åren, vilket inte har varit friktionsfritt, men det finns en riktning både på avdelningen och i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet som grundas i ett mål- och prioriteringsarbete. 

När det gäller kommunikationen så är det ett område vi lägger mycket kraft på under denna veckas mötesplats för anställda, förtroendevalda och frivilliga inom Skut. Vi vill ha en dialog och samsyn så att vi svarar upp mot förväntningarna hos kyrkoherdar, utsända och förtroendevalda. 

Det är redan idag en tydlig delning vad som är kansliets främjande uppgift och vilket som är Visby stift och biskop Thomas pastorala uppgift och vi kommer att arbeta med att skapa ytterligare tydlighet under Mötesplats-konferensen. 

Precis som Gunnar Sjöberg skriver så finns det en stor kompetens på både avdelningen och på kyrkokansliet men det är inte möjligt att bedriva verksamhet i ett 40-tal länder utan extern spetskompetens i vissa frågor. 

Denna kompetens tillsammans med den juridiska genomgången, och utbildning i lokala kontexten, till exempel i amerikansk arbetsrätt för USA-församlingarna, så lägger vi en grund till att utlandsförsamlingarna skall kunna ta ett större ansvar för sin verksamhet.   

Rickard Jönsson
chef för Svenska kyrkan i utlandet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Göran Sagen
"Vi har också arbetat för att rusta församlingarna till att ta ett större ekonomiskt ansvar för sin verksamhet"...Gott och väl. Men jag hör samtidigt nödropet på hjälp i den artikel som var införd i Kyrkans tidning för några veckor sedan med ordf. i Kyrkorådet i Aten som författare. Det ropet måste tas på allvar! ! Det är givetvis ett delat ansvar mellan dem som vill ha en Utlandskyrka= Kyrkomöte/Kyrkostyrelse OCH den lokala församlingen. Jag kan förbehållslöst instämma i artikelns slutsats. Offerviljan och ansträngningen är redan nu enorm i utlandsförsamlingarna. Det kan man tyvärr inte säga om de som beslutar på nationell nivå.--En av mina lärare på slutterminen av prästutbildningen utbrast:"Kom ihåg när ni kommer ut som präster att befatta er så lite som möjligt med pengar !!!"--- Han hade aldrig varit nära ett SKUT-arbete...kanske lika bra det...Att som präst vara fundraiser- till sitt eget arbete - visade sig vara både roligt och stimulerande och de 1500 församlingsombuden för SKUT gör en beundransvärd insats i hela Sverige Men....var är ansvaret för Utlandskyrkan hos de beslutande. "Medan gräset gror , dör kon" säger ordspråket. Låt inte SKUT/Utlandskyrkan möta samma öde.