Vi ser fram emot en fortsatt dialog om arbetet på finska

Maria Ottensten för alla kyrkoherdarna i Göteborgs stad

Fokus från vår sida har varit att utifrån de nya förutsättningarna hitta vägar framåt när det gäller den sverigefinska verksamheten, skriver kyrkoherdarna i Göteborg i en replik.

Foto: TT

Förändringen av den sverigefinska verksamheten beror på en helt förändrad kyrklig organisation i Göteborg. Det finns ingen väg tillbaka till en samlad verksamhet. 

Replik på ”Göteborg har vänt sina finsktalande medlemmar ryggen

Vi kyrkoherdar i Göteborg, framför allt kyrkoherdarna i de församlingar/pastorat som har många sverigefinska medlemmar, vill gärna klarlägga hur situationen ser ut vad gäller sverigefinsk verksamhet i Göteborg. Förändringen här beror på en helt förändrad kyrklig organisation i Göteborg sedan 2018. Sedan dess finns det inte längre någon gemensam organisation för ”Svenska kyrkan i Göteborg”, den upphörde 2018 då Göteborgs kyrkliga samfällighet avvecklades. Istället är vi nu nio enheter, med olika förutsättningar och karaktär, som har att verka som kyrka i våra olika stadsdelar.  Stora förändringar sker i hela Svenska kyrkan inte minst utifrån kraftigt minskade ekonomiska resurser. Vi är bara i början av den förändringen.

När det gäller den sverigefinska kyrkliga verksamheten har vi sedan ett drygt år, då det stod klart att den gemensamma verksamheten inte kan fortsätta, sökt dialog med olika företrädare för den sverigefinska gruppen, däribland ”Kyrkans ödmjuka”. Fokus från vår sida har varit att utifrån de nya förutsättningarna hitta vägar framåt och det vi kommunicerat är:

•  Vi vill, så långt vi förmår, möta den sverigefinska gruppen och tillgodose behoven av gudstjänster, kyrkliga handlingar och själavård på finska.

•  Det gör vi genom att det finns tillgång till finsktalande präst och musiker, anställda av Backa pastorat, respektive Lundby församling, men tillgängliga för medlemmar i hela Göteborg.

•  I Nylöse pastorat finns finsktalande präst, tillgänglig för boende i pastoratet.

•  I Carl Johans pastorat fortsätter man med musiklekskola på finska och gemenskapsträffar för daglediga.

•  I frågan om en- eller tvåspråkiga gudstjänster råder det ingen enighet, då många i den sverigefinska gruppen också säger sig föredra tvåspråkiga gudstjänster, något som vi fortsätter att arbeta med och utveckla vidare.

• Vi eftersträvar att kommunikationen om den kyrkliga verksamheten på finska ska vara lättillgänglig och finnas både samlat och lokalt i pastoraten/församlingarna.

Utifrån dessa förutsättningar ser vi trots allt fram mot fortsatt dialog om hur arbetet på finska ska bedrivas våra respektive pastorat, men någon väg tillbaka till en samlad Sverigefinsk verksamhet i Göteborg finns inte.

För alla kyrkoherdarna i Göteborgs stad
Maria Ottensten,
kyrkoherde och kontraktsprost

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Minoriteter

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.