Klimat och kost hänger ihop

Pär Friberg,  präst i Svenska kyrkan
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Kyrkkorven och andra animaliska produkter som vi serverar i våra församlingar behöver utgå.

”Det krävs rationella och effektiva åtgärder i klimatfrågan… och animaliska produkter är i toppen av utsläppskurvan”, skriver Jakob Schwarz, förbundsordförande i Svenska kyrkans unga, och Eva-Maria Munck, samordnare Globala påverkansfrågor, Svenska kyrkans unga i Kyrkans Tidning nummer 40/19.

Schwarz och Munch poängterar att det inte handlar om några små förändringar om vi ska nå klimatmålen och riktar kritik mot att kyrkan inte tar klimatfrågan på allvar.

Det är angeläget att vi tar konkreta steg i omställningsprocessen för att vi ska kunna kommunicera ett lärande om hur klimat och kost hänger ihop. Kött- och mejeriproduktionen släpper ut lika mycket växthusgaser som alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans.

Det är också viktigt att lyfta hälsoperspektivet. Världscancerfonden och Livsmedelsverket rekommenderar att vi minskar animaliekonsumtionen av hälsoskäl.

Processat kött som korv och charkuterier klassas som cancerframkallande och enligt Världscancerfonden är rekommendationen att vi helt utesluter dessa produkter i vår kost.

Livsmedelsverket har lagt ihop rött kött och chark. I kostrekommendationen begränsas intaget till maximalt 500 gram per vecka.Utifrån både klimat- och hälsoperspektiv finns goda skäl till att förändra vår kosthållning.

Kyrkkorven och andra animaliska produkter som vi serverar till barn och vuxna i våra församlingar behöver utgå till förmån för goda alternativ. Det finns gott om läckra vego-alternativ.

Bra att Svenska kyrkans unga går före och enbart serverar vegetarisk mat.

Pär Friberg 
präst i Svenska kyrkan
David Stenholtz 
biträdande överläkare onkologi, 
ordförande Läkare för framtiden

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.