Citat taget ur sitt sammanhang

Wanja Lundby-Wedin 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

När Bert Löndahl han använder ett citat från mig hämtat från ett reportage i KT 43/2019 som ett bevis på socialdemokraternas ”okyrkliga syn på kyrkan” då är måttet rågat. 

Replik till Bert Löndahls inlägg i KT nr 37.

Bert Löndahl och jag är båda ledamöter av kyrkostyrelsen och vi har båda deltagit i beslutet att överlämna skrivelsen Verksamhet & Ekonomi till Kyrkomötet. Under rubriken ”Ge församlingarna åter vad de förlorat” framför Bert Löndahl trots detta en allmän kritik mot upplägget och innehållet i årets kyrkomöte blandat med kritik mot strukturutredningens konsekvenser. Det senare är en väl känd ståndpunkt, men en fråga som inte behandlas på årets kyrkomöte och därmed inget jag i sak har skäl att kommentera i nuläget.

Slutsatsen utmynnar i en lika känd ståndpunkt, hans kritik mot den så kallade ”partipolitiseringen”. Inte heller något jag finner skäl att kommentera, även om det är anmärkningsvärt att inte respektera resultatet av demokratiska val. Men när han använder ett citat från mig hämtat från ett reportage i KT 43/2019 som ett bevis på socialdemokraternas ”okyrkliga syn på kyrkan” då är måttet rågat.

Maken till ohederlighet är svår att finna! Bert Löndahl vet mycket väl att citatet inte alls handlar om synen på församlingarnas uppdrag, då han själv var intervjuad i samma reportage. Det var ett reportage om Missionsprovinsen och kvinnoprästmotstånd, där jag säger följande ”Vi kan inte ha präster som öppet motarbetar en ordning som gällt i mer än sextio år. Svenska Kyrkan har olika fromhetstraditioner, men det där borde vi ha lämnat bakom oss.” En ståndpunkt så självklar att den inte borde behöva diskuteras.

Men även den uppfattningen skyller Bert Löndahl på partipolitiken. Frågan är vilken av oss som lider av en okyrklig syn på kyrkan.

Wanja Lundby-Wedin
1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Kyrkomötet