Låt förslaget om ett gemensamt lönecentrum hamna i arkivet

Åke Appelgren, kyrkoherde
Arkivbild. Foto: TT

Det kan väl knappast vara att hushålla med resurserna? Låt detta förslag hamna i glömskans arkiv innan det knäcker den lilla församlingen!

Lars Johansson drar en lans för en central gemensam lönehantering inom Svenska kyrkan både för anställda och förtroendevalda i sitt svar till Kristian Lillö. Lars Johansson menar sig se stora vinster i form av effektiviseringar och därmed lägre kostnader för kyrkan.

Lägre kostnader uppstår framför allt genom att personalkostnaderna minskar. Om personalkostnaderna minskar betyder det att en del administrativa tjänster, ja ganska många, måste försvinna.

Min erfarenhet som kyrkoherde i en liten församling (24 år) och som kontraktsprost (7 år) i ett kontrakt med många mindre enheter säger mig, att den som hanterar lönerna också sköter många andra arbetsuppgifter, svarar i telefon, sköter gravregister, protokoll, diarium och så vidare.

Lönehanteringen är en väsentlig del av underlaget för personens tjänst och därmed lön. Personen har kanske inte råd att vara anställd i församlingen om lönehanteringen centraliseras.

Jag befarar att Lars Johanssons idéer kommer att leda till att många små församlingar får det väsentligen svårare att hålla kontakt med sina församlingstillhöriga, övriga intressenter samt att utföra den tjänst eller myndighetsutövning åt staten som kallas begravningsverksamhet.

I andra sammanhang säger man att ”less is more” och det torde gälla även detta område. Det är i det mindre sammanhanget vi kan göra tjänst åt medmänniskan.

Jag kommer också att tänka på psalm 228:2 som på ett enkelt och djupt sätt förmulerar kyrkans kallelse och uppdrag.

Det vore intressant att få konkreta ekonomiska kalkyler att ta ställning till. Mig veterligt har inga ”centraliseringsprojekt” visat sig bli billigare. Centralisering föder och göder en administrativ nivå som kostar mer än den smakar.

Viktigare är dock att genomföra en ordentlig konsekvensanalys med avseende på de mindre församlingarna för det är i dessa det kommer att påverka negativt.

I min lilla församling kan besparingen innebära att vi måste låta prästerna svara i telefon, skicka fakturor för gravskötsel, ta hand om den ekonomiska bokföringen, ja kanske också den initiala lönehanteringen och mycket annat. Det till en helt annan timpeng än vad vi har i dag för det arbetet.

Det kan väl knappast vara att hushålla med resurserna? Låt detta förslag hamna i glömskans arkiv innan det knäcker den lilla församlingen!

Åke Appelgren
kyrkoherde i Lövestads församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.