Snudd på oförskämt att ta ut en så stor kostnad.

Matts Martinsson kyrkoherde emeritus

Vid två tillfällen har Bengt Gustavsson tagit upp problemet med begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning för icke kyrkotillhörig. Undertecknad delar hans uppfattning om problemet och har aldrig kunnat acceptera beslut församlingar tagit efter centrala rekommendationer.

När dödsbon vänder sig till kyrkan med önskan om få begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhörig får de tidigt beskedet att det kostar, kostar rejält då den avlidne inte varit tillhörig och betalt kyrkoavgift under många år. Men ärendet är ju inte i första hand ekonomiskt utan pastoralt.

Därför är det viktigt att erbjuda samtal för att utröna orsaken till varför att man önskar kyrklig begravning. Får man veta att det är emot den avlidnes önskan måste naturligtvis svaret bli nej. Men om det visar sig att den avlidne var troende och önskat kyrklig begravning är det inte lika lätt att säga nej. Personen kanske lämnat kyrkan på grund av tidigare dåligt bemötande. Sådant har ju förekommit och förekommer än i dag vilket måste beklagas. Kanske är det de efterlevande som önskar en kyrklig begravningsgudstjänst för att överlämna sin vän i Guds händer. Är det inte så att gudstjänsten främst är till för de sörjande.

Om svaret bli ja då kommer chocken – kostnaden. Tre gånger clearingsavgiften (avgiften som den avlidnes hemförsamling betalar till förrättningsförsamlingen). Clearingsavgiften för 2021 är 4 800 kronor vilket medför att tre gånger denna blir 14 400 kronor. Vid jordbegravning, bärning och sänkning, tillkommer 3x 2 500 kronor. Slutsumma för begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhörig blir 21 900 kronor. Skäligt eller oskäligt? Utan tvekan för dödsboet en chock och i praktiken en bestraffning för att den avlidne inte varit kyrkotillhörig. Risk för att några av de anhöriga lämnar kyrkan. Enligt min mening inte bara dumt utan snudd på oförskämt att ta ut en så stor kostnad.

Kyrkotillhörig som bor utomlands under lång tid tillhör ingen församling i Sverige och betalar ingen kyrkoavgift men får gratis begravningsgudstjänst i svensk församling. Person som tillhör kyrka inom Borgågemenskapen kan få begravning i svensk församling utan kostnad. Person som kort tid före dödsfallet blir kyrkotillhörig betalar ingen avgift men får gratis begravningsgudstjänst.

Skall avgift tas för begravning av icke tillhörig bör det vara det enkla clearingsbeloppet 4 800 respektive 7300 kronor.

Matts Martinsson
kyrkoherde emeritus

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.