Växande hot mot sockenkyrkorna

Föreningen Sockenkyrkonätverket
Det största hotet mot sockenkyrkorna är inte medlemstappet och ekonomin, anser debattören. Arkivbild.

Om inget görs för att hejda kunskapsraset om sockenkyrkorna är det ett stort hot mot både kyrkobyggnaderna och Svenska kyrkans framtid, menar företrädare för föreningen Sockenkyrkonätverket. 

Kyrkobyggnaderna är ”Svenska kyrkans främsta materiella resurs”, skriver biskop Johan Dalman i sin nyutkomna bok Högt i tak i heliga rum, och alldeles uppenbart kyrkans främsta och mest mångsidiga kontaktyta. Dessutom är de en omistlig tillgång för hela samhället, där alla kan uppleva och få kunskap om tidigare generationer. Kyrkorna speglar människornas världsbild och levnadsvillkor, uttryck för sorg och tröst, hopp och kärlek

Kyrkorna med sina skatter och andaktsmöjligheter står till synes orubbliga, med stark lokal förankring och lugnande uttalanden från kyrklig och statlig överhet. Men farorna ökar för varje år. Ska de kunna bevaras behövs mer än så. Det största hotet mot sockenkyrkorna är inte medlemstappet och ekonomin. Det är att människor har allt mindre beröring med dem, vet allt mindre om dem, och därför får mindre och mindre intresse för dem.

Statens vilja att ekonomiskt stödja kyrkornas bevarande, Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), är snart ett minne blott om sjunkande kunskap får allmänhetens och politikernas engagemang att försvinna.

På bara några årtionden har det skett en enorm och accelererande förändring. Tidigare generationer som vuxit upp med kristen fostran ersätts av yngre, med tilltagande främlingskap för kyrkobyggnaderna och kyrkliga traditioner.

Fortfarande har äldre vuxit upp med morgonbön och kristendom i skolan.

Om inget görs för att hejda kunskapsraset är det ett stort hot mot både kyrkobyggnaderna och Svenska kyrkans framtid.

Även i familjer som inte regelbundet deltog i gudstjänster så gjorde de besök vid livets högtider; dop, konfirmation, bröllop och begravning samt vid årets stora högtider; påsk, advent och jul. Nästan alla barn hade kontakt med kyrkan vid skolavslutningar och andra evenemang.

På landsbygden upplevde de flesta människor att de ingick i en kyrklig gemenskap. Församlingspräster, kyrkvaktmästare och förtroendevalda (och skollärare) hade nedärvd kunskap och intresse för kyrkobyggnaden. Följden blev en gemensamhetsskapande känsla för ”vår kyrka”.

Kunskapsläget är som ett timglas som det gäller att vända innan sanden runnit ut.

Om inget görs för att hejda kunskapsraset är det ett stort hot mot både kyrkobyggnaderna och Svenska kyrkans framtid.

Därför finns Sockenkyrkonätverket, nyligen ombildat till en förening, med öppet medlemskap för alla som är intresserade av sockenkyrkornas framtid. Medlem blir man via föreningens hemsida, sockenkyrkonatverket.se.

Sockenkyrkonätverket arbetar genom opinionsbildning, kunskapsspridning och genom att söka samverkan med organisationer inom kyrka och samhälle. Ju fler som hjälps åt att väcka engagemang och kunskap desto större hopp finns om framtiden. De flesta av er som läser Kyrkans Tidning känner väl till kyrkornas betydelse och vet vad de kan berätta om livet i bygden förr och nu och om hela landets historia. Tillsammans kan vi söka mer kunskap och dela upplevelser för alla sinnen, möten med människors liv och tankar, tro och förhoppningar, eviga frågor som ännu har mycket att säga oss i vår tid.

Alla kan vara med och bidra till att väcka intresse för sockenkyrkornas kulturarv så att de fortsätter att bli använda, besökta och bevarade. Det är bråttom! Börja redan i dag med att ta initiativ till att kyrkor hålls öppna längre, få till stånd visningar av kyrkor och kyrkogårdar, starta en studiecirkel för att öka och sprida kunskapen lokalt, bjud in skolan så nya generationer får upptäcka kyrkans historia. Bara fantasin kan sätta gränser, det finns massor att göra!

För Föreningen Sockenkyrkonätverket
Barbro Mellander
Sten Rentzhog
Ingrid Sjöström

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Utomordentligt viktigt. Om våra kyrkor är stängda får ingen se de skatter som finns därinne