Lagstiftning kan inte negligeras

Nima Gholam Ali Pour, Lisbeth Persson–Ekström, Lars–Johan Hallgren ledamöter i kyrkorådet respektive kyrkofullmäktige (SD)
Det krävs en uppdaterad vård- och underhållsplan för Bunkeflo kyrka.

Det behövs ett helhetstänk kring Malmö pastorats fastigheter. Men lagstiftningen kan inte negligeras. Det krävs en uppdaterad vård- och underhållsplan för Bunkeflo kyrka.

REPLIK

Det är märkligt att Block (S) och Petersson (POSK) förebrår SD att sakna ett helhetstänkande när samma personer uteslutit SD från diskussionerna som pågår om Malmö pastorats fastigheter. Trots att Sverigedemokraterna är tredje största nomineringsgrupp i Malmö pastorats kyrkofullmäktige är vi den enda nomineringsgrupp i kyrkorådet som inte får delta i pastoratets fastighetsberedning. Samtidigt får nomineringsgrupper med färre mandat än SD delta i fastighetsberedningen.

Att det behövs ett helhetstänk omkring Malmö pastorats fastigheter stämmer. Däremot innebär detta inte att lagstiftning kan negligeras. Enligt Kulturmiljölagen 4 kap. 2§ ska kyrkobyggnader "vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas". Det är lagstiftning som tvingar Malmö stads stadsbyggnadskontor att utreda det bristande underhållet vid Bunkeflo kyrka. Det är lagstiftning som gör att Länsstyrelsen Skåne vill ha en uppdaterad vård- och underhållsplan för Bunkeflo kyrka.

Det är även lagstiftningen som Sverigedemokraterna beaktar när vi driver denna fråga. Vi har en förståelse för de juridiska förpliktelser som Svenska kyrkan i Malmö har när man förvaltar en kyrka. Detta har aldrig Block (S) och Petersson (POSK) riktigt förstått. Att vårda en kulturskyddad kyrka är inte en politisk åsikt, det är en juridisk förpliktelse som Svenska kyrkan i Malmö har enligt Kulturmiljölagen.

Det är anmärkningsvärt att Block (S) och Petersson (POSK) menar att endast ”en mindre del” av den totala kostnaden för renoveringen av Bunkeflo kyrka skulle finansieras genom kyrkoantikvarisk ersättning. Enligt de kalkyler som Malmö pastorat själva tillgängliggjort så skulle en renovering av Bunkeflo kyrkas fasader kostat 19,4 miljoner kr. Enligt stiftstyrelsens beslut skulle en femtedel av den kostnaden finansieras genom kyrkoantikvarisk ersättning. När det gäller takrenoveringen skulle en tredjedel av kostnaden finansieras genom kyrkoantikvarisk ersättning. Det var detta erbjudande som Block (S) och Petersson (POSK) tackade nej till 2016. Därefter har det från stiftets sida funnits en vilja att få fram en ännu bättre finansieringsöverenskommelse. Block (S) och Petersson (POSK) har inte varit intresserade av sådana samtal.

Det är just detta ointresse från Block (S) och Petersson (POSK) som nödgade SD att i september 2020 lämna in en motion till kyrkofullmäktige med förslaget att kyrkorådet i samråd med Lunds stiftsantikvarier ska utarbeta en finansierings- och restaureringsplan åt Bunkeflo kyrka.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kyrkorådet

Lisbeth Persson–Ekström (SD), ledamot i kyrkofullmäktige

Lars–Johan Hallgren (SD), ledamot i kyrkofullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.