Var finns helhetstänkande från SD:s sida?

Claes Block, Ingrid Petersson kyrkorådet i Malmö pastorat

Märkligt att SD har valt att helt fokusera på en av Malmö pastorats alla fastigheter och driva en kampanj för att lägga många miljoner på just den.

Med anledning av insändaren ”Renovera Bunkeflo kyrka”.

SD vill renovera Bunkeflo kyrka i Malmö. Det är inget märkligt med det. Däremot är det märkligt att SD har valt att helt fokusera på en av Malmö pastorats alla fastigheter och driva en kampanj för att lägga många miljoner på just den.

Var finns då helhetstänkandet? Såväl kyrkoråd som kyrkofullmäktige har ett ansvar för hela Malmö – en stad som de senaste åren växt, både vad gäller nya stadsdelar och allt fler invånare. Därför pågår ett arbete under ledning av kyrkoherden där de som ansvarar för verksamheten i församlingarna ser över organisationen med målet att ta ut riktningen för hur man ska vara kyrka i Malmö i ett längre perspektiv framöver, med de förutsättningar som vi just nu kan överblicka. Detta innefattar också en genomlysning av pastoratets fastigheter, kyrkor och övriga lokaler, för att samtidigt lämna förslag på hur de ska användas och vilka behov som finns. Att kyrkorådet eller kyrkofullmäktige medan denna process pågår skulle ta beslut som föregår resultatet av det arbetet är knappast ett uttryck för Kyrkoordningens tankar om att vi har ett gemensamt ansvar.

Självklart är det ingen omöjlighet att renovera Bunkeflo kyrka. Men enligt de undersökningar som gjorts handlar det om en byggnad som måste renoveras från grunden, eftersom det bland annat är murbruket mellan tegelstenarna som måste ersättas. Kostnaden blir därefter. De pengar som beviljades när man 2016 ansökte om kyrkoantikvarisk ersättning, har aldrig betalts ut då det endast var en mindre del av den totala kostnaden och pastoratet gick därför inte vidare med renoveringen. När en fastighet – kyrka, prästgård eller andra lokaler – är föremål för diskussion, rör det upp känslor. Påtryckningarna för att just den aktuella fastigheten ska bevaras tar sig olika uttryck.

Som förtroendevalda handlar det om att använda de resurser vi har på bästa sätt för hela Malmö pastorat, så att det gagnar kyrkans grundläggande uppgift – att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva mission och diakoni. Därför måste frågan om Bunkeflo kyrka sättas in i ett sammanhang där besluten i kyrkoråd och kyrkofullmäktige fattas utifrån hela verksamhetens behov.

Claes Block,
ordförande kyrkorådet Malmö pastorat

Ingrid Petersson,
vice ordförande kyrkorådet i Malmö pastorat

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.