Nya böcker i Boktraven

Bakgrundsbild: Henrik Montgomery/TT

Kyrkans Tidning har läst Jean Vanier, Torsten Kälvemark, Anna Ardin med flera.

Guds kärlek i gemenskap

Vi möter Guds kärlek bäst genom dem vi lever nära, vi uttrycker vår kärlek till Gud genom omtänksamhet och medlidande med varandra. Det är enligt Jean Vanier – som avled på tisdagen 90 år gammal – huvudbudskapet i Johannesevangeliet, med dess starka betoning på gemenskap.

Boken går igenom evangeliet, men hämtar också berättelser från L’Arche. Det är den kommunitet som Vanier grundat, där människor med och utan funktionsnedsättningar lever tillsammans.

På samma sätt påminner Vanier läsaren om att Johannesevangeliet slutar med att Jesus sänder ut lärjungarna – men tillsammans, och med den helige Andes kraft.

Fakta: Gemenskapens evangelium enligt Johannes

Jean Vanier
Veritas/Libris

Varningar och verktyg

Anna Ardin är diakon i Equmeniakyrkan och vill med sin bok synliggöra den politiska och profetiska diakoni som bedrivs utan stora åthävor, och samtidigt fördjupa dess insikter. Med hjälp av 14 gästskribenter har hon skrivit en grundbok som underlag för diakoner och församlingar som vill diskutera diakonalt arbete och strategier.

Boken tar upp vad politisk och profetisk diakoni är, ger en teologisk bas och pekar på vår tids profetiska utmaningar. Det leder fram till verktyg och metoder för att komma fram till hur var och en kan gå vidare. Och ett antal varningar och råd för hur en kyrka kan arbeta.

Fakta: Politisk och profetisk diakoni. Olika perspektiv på kyrkans röst-bärande roll i samhället

Anna Ardin med flera
Argument 

Torsten Kälvemarks sista bok

Titeln syftar på Kristus Frälsarens katedral i Moskva, som sprängdes för att ge plats åt ett monumentalbygge i Sovjetstaten. Men det är också en bild för den ryska ortodoxa kyrkan. Under tjugo år mördades tusentals av dess präster, biskopar, nunnor och enskilda fromma. Mycket av det som utgjorde kyrkans liv och tradition raserades.

Rysslandskännaren Kälvemark  – som dog strax efter att boken publicerats –  skildrar här en av kristenhetens värsta förföljelser. Fakta har hämtats ur domstolsdokument och förhörsprotokoll, hemliga dagböcker och avrättningslistor. En rad enskilda människors öden återberättas, ur porträttfoton blickar de forskande på läsaren. 

Fakta: Katedralen som sprängdes – den ryska kyrkans martyrium 1918–1938

Torsten Kälvemark
Artos

Cecilia Jaensson Wallander

cecilia.jaenssonwallander@kyrkanstidning.se