Dramatiskt när biskopen gick emot nazisterna

Professor Martin Schwarz Lausten har dokumenterat det viktiga arbete som den danske biskopen uträttade mot antisemitismen under 1930- och 40-talen. Foto: Kristeligt Dagblads forlag

Den danske biskopen Hans Fuglsang Damgaard inspirerades sin kamp mot antisemitismen av den tyska bekännelsekyrkan. En ny bok skildrar hans insatser under andra världskriget.

Recension av Christian Braw.

Räddningen av de danska judarna är en av de mest dramatiska händelserna i Nordens moderna historia. Det var den tyske marinattachén, Georg Ferdinand Duckwitz, som för motståndsrörelsen avslöjade den tyska planen att föra samtliga danska judar till koncentrationsläger.

Köpenhamns biskop, Hans Fuglsang-Damgaard, var också en viktig person i sammanhanget. Nu finns en väldokumenterad biografi om honom, Biskoppen og jødeforfølgelserne (Kristeligt Dagblads Forlag). Författare är professor Martin Schwarz Lausten.

Hans Fuglsang-Damgaard visste hur det var att leva i en minoritet. Han kom från södra Jylland, som då tillhörde Tyskland, och där den danska befolkningen hela tiden fick kämpa för att bevara sin identitet.

Under mellankrigstiden satte han sig noga in i vad antisemitism innebar. Han var under denna tid docent i etik vid Köpenhamns universitet. Den dåtida antisemitismen var etnisk och genetisk. Med tankelinjer från Darwin beskrevs judarna som en underlägsen men farlig ras.

För Hans Fuglsang Damgaard var det självklart att en människa var en människa och än mer, att en dansk var en dansk.

För Hans Fuglsang Damgaard var det självklart att en människa var en människa och att en dansk var en dansk. I sin kamp mot antisemitismen inspirerades han av den tyska bekännelsekyrkan.

1939 skrev han förordet till den danska utgåvan av den tyske teologen och antinazisten Martin Niemöllers predikningar. Några dagar efter utgivande fick han ett anonymt kort: ”Tala inte högt om Niemöller. Vi kommer ihåg det.”

Hans Fuglsang-Damgaard lät sig inte skrämmas. Han tog initiativ till det herdabrev som de danska biskoparna sände ut att läsas upp i alla kyrkor 29 september 1943, när nazisternas aktion mot de danska judarna stod för dörren. Han gömde också i biskopsgården judar på flykt till Sverige.

Man lyckades rädda omkring 5 000, men 400 greps och sändes till koncentrationslägret Theresienstadt. Tillsammans med några andra lyckades Hans Fuglsang-Damgaard få i gång hjälpsändningar till fångarna i Theresienstadt. Biskopen adresserade paketen till Danmarks fångne överrabbin, Dr Max Friediger.

Christian Braw

Fakta: Bok

Biskoppen og jødeforfølgelserne

Martin Schwarz Lausten

Kristeligt Dagblads Forlag

Pierre Hernvall
Viktig bok som borde översättas till svenska!