Fem kvar i arkitekttävling om domkyrkoberget

Den internationella arkitekttävlingen om Domkyrkoberget i Strängnäs, som Kyrkans Tidning tidigare rapporterat om, går nu in i ett nytt skede.

Fem arkitektfirmor är kvar i tävlingen. De ska utveckla sina förslag före den 8 februari. Sedan bedöms förslagen av en jury som i mitten av maj utser en vinnare.

– När vi nu går in i nästa fas med arkitekttävlingen, tar vi ytterligare steg för att förverkliga vår vision: en miljö som skapar mening och sammanhang för fler, i olika samhällssektorer och faser i livet. Hela processen har pågått i tio år och det innebär att vi är väl rustade med erfarenhet för att driva denna konceptuella del av processen i mål, säger Christofer Lundgren, domprost i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Brita Häll