Ny tidskrift med kyrkans identitet i fokus

En djupdykning i den pågående debatten om kyrkliga strukturfrågor, diskussion om vad som är god konst, och en ny långdikt av Göran Greider. Det är något av innehållet i det första numret av nystartade nättidskriften Evangelium.

- Många har behov av att tala om vad Svenska kyrkan är och vilken uppgift den har i dag. Det har saknats en kulturtidskrift som genuint ägnar sig åt de frågorna, säger chefredaktören Sofia Lilly Jönsson.

Ärlighet och personligt perspektiv hos skribenterna är något som ska utmärka tidskriften, fortsätter hon.

Det första numret tar alltså avstamp i den så kallade strukturutredningen, om hur Svenska kyrkan ska organiseras i framtiden, och som kyrkomötet ska fatta beslut om senare i höst.  

Kanske inte det mest publikfriande ämnet för en ny tidskrift?

- Vi skriver inte om själva innehållet i utredningen, det har man redan kunnat få kunskap om i till exempel Kyrkans Tidning.  Vår ingång är att titta närmare på de idéer som ligger bakom – vilken är kyrkosynen, vad är det för tankar som lett fram till förslaget? Det är själva idéfrågorna som vi vill gräva i.

I det aktuella numret publiceras bland annat en brevväxling mellan två unga präster kring hur det är att jobba i organisationen Svenska kyrkan, och strukturutredningens ordförande Lars Johnson intervjuas.

Essäer, recensioner och reportage, har också sin givna plats i tidskriften. Dessutom kommer man att jobba med rörliga bilder, säger Sofia Lilly Jönsson. I det aktuella numret finns en film om återuppbyggnaden av Katarina kyrka i Stockholm, efter branden1990.

I en särskild avdelning ska också läsarna kunna vara med och diskutera och påverka innehållet.

Tidskriften Evangelium ska komma ut var tredje månad.

 

Martin Larsson