Gärna donationsregister – om vi fortsätter samtalet

Jonas Eek, ledarskribent
Flera partier vill att grundregeln kring organdonationsregistren ändras. Foto: Laurie Skrivan/AP/TT

Gärna ett nytt register bara det inte blir en förevändning för att inte tala vidare om frågan, skriver Jonas Eek i en ledare.

TT rapporterar att flera partier (L, KD, C och V) förespråkar ett nytt donationsregister där alla över 18 år skrivs in automatiskt. De som inte vill donera sina organ själva måste anmäla det. Detta kan vara ett sätt att få fler att donera, vilket är önskvärt. Men det är också viktigt med fördjupade samtal.

Frågan om organdonation aktualiseras ofta i traumatiska situationer när någon hastigt ryckts bort. Att som anhörig där och då ta ställning till frågor om donation kan vara hopplöst. Man är helt enkelt inte där. Då är ett sådant register bra.

Å andra sidan kan det maskineri som en organdonation innebär ibland försvåra sorgeprocessen. Det är att nås av dubbla signaler att få beskedet om en anhörigs död samtidigt som åtgärder vidtas för att hålla kroppen vid liv.

Krissituationens känsla av overklighet kan förstärkas och förlängas. Sådant behöver vi tala om.

Alltså – gärna ett nytt register bara det inte blir en förevändning för att inte tala vidare om frågan. Alldeles särskilt med dem vi står nära.

Jonas Eek