Inger Wallin: Därför är tidningen tunnare

Inger Wallin, chefredaktör
Fortsätt följa nyheterna på sajten. Foto: Marcus Gustafsson

Minskade annonsintäkter får konsekvenser för Kyrkans Tidning, precis som för andra tidningar och och tidskrifter.

Coronakrisen fortsätter att påverka oss alla på många olika sätt. På Kyrkans
Tidning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att fördröja smittspridningen.

Sedan mitten på mars sitter de flesta av oss hemma och jobbar.

Vi har gjort och gör allt vi kan för att de förändrade omständigheterna ska märkas så lite som möjligt för er läsare. Samtidigt vill många av våra annonsörer avvakta med marknadsföringen just nu. Minskade annonsintäkter får konsekvenser för Kyrkans Tidning, precis som för andra tidningar och och tidskrifter.

Framöver kommer vissa nummer av Kyrkans Tidning därför att vara tunnare än vi är vana vid. Det är inte roligt, i synnerhet inte i en tid är när god journalisik är viktigare och mer efterfrågad än någon-
sin.

Jag ber om överseende med förändringar vi tvingas göra under den akuta perioden. Så snart som möjligt är vi tillbaka i samma form som tidigare.

Taggar:

Corona Ekonomi