Lär av teatern och tro på människorna

Jonas Eek, ledarskribent
Nya Dramatenchefen Mattias Andersson tror på människorna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I teatern har kyrkans gudstjänst sin kusin. Förra veckans stora teaternyhet var att Dramatens nye chef heter Mattias Andersson.

Efter flera år på Backa teater i Göteborg är Andersson välkänd och erkänd. Med projekt som The Mental State of Gothenburg och The Mental State of Sweden har han vänt blicken ut mot samhället och verkens manus bygger på intervjuer med människor om deras liv. Han beskrivs som en undersökande journalistisk dramatiker med stor nyfikenhet på och känsla för samtiden (SvD) och som en regissör som vågar lita på sin publik (TT).

För i dagarna tio år sedan gästade Mattias Andersson Göteborgs domkyrka under en konferens som arrangerades av bland andra nätverket Framtiden bor hos oss. Han sa då att teater, när det fungerar som bäst, är att ta de existentiella frågorna på allvar och tro att publiken också gör det. Då kan man lyckas nå fram.

”Det är viktigt att våga tro på mottagligheten hos människor. /…/ Min erfarenhet är att väldigt många människor, även de som normalt inte räknas som kulturintresserade, är mottagliga”, sa han då.

Också kyrkans gudstjänst skulle i sin gestaltning må bra av ett liknande förhållningssätt: ett självklart existentiellt fokus och innehåll, en nyfiken blick vänd mot samhället och en tillit till människor och deras mottaglighet. ”Tonen finns överallt i staden, det gäller bara att lyssna in. I grunden handlar det om människosyn”, sa Mattias Andersson i Göteborgs domkyrka.