Värdefulla broar mellan kyrka och annan kultur

Jonas Eek, opinionschef
Foto: Getty

Att lära sig mer om konst och kultur kan öka förståelsen i mötet med andra. Att bli för smal inom den egna sfären är en fara för alla branscher.

I näringslivet satsas i dag på utvecklade relationer till kulturvärlden, och man talar om behovet av ”intermediärer”, personer som är medlare med fötterna i båda områdena.

Det är bland annat i ljuset av detta man ska se satsningen på konst och kultur på Handelshögskolan i Stockholm. Ambitionen är att både vidga horisonter och främja konkurrens. Den stora atriumgård som utgör skolans centrum präglas sedan en tid tillbaka av experimentell konst. Dessutom erbjuds studenterna en kurs med romaner på litteraturlistan och författarbesök på schemat.

Allt handlar om att bredda studenternas perspektiv. På en högskola ska man marineras i olika typer av världar och intryck, säger rektor Lars Strannegård till SvD (1908303). Han ser kultur som ett ”vaccin mot mörka krafter” och menar att man, utan att reducera kultur till en ekonomisk nytta, måste kunna instrumentalisera kultur till att vara ett medel för ökad bildning.

Litteratur, film, drama och bildkonst kan öka förståelsen för hur andra människor tänker och agerar. På så vis blir kulturen en väg mot ökad empati. Och empati är ”det enda som maskinerna inte kommer att kunna slå oss på” menar Strannegård.

Orden väcker spännande frågor in mot kyrkan: Hur står det till med kyrkans intermediärer, som har att översätta och bygga broar mellan kyrkan och andra kulturyttringar? Hur låter vi oss själva marineras i olika perspektiv så att vår egen empati kan uppövas? Och Strannegårds målsättning för ekonomistudenternas mindset borde kunna inspirera också kyrkans folk och ge fart och frimodighet fram emot stundande höststart:

– Hej, kära okända och oberäkneliga värld. Jag är redo. Bring it on!