Vilken vettig människa ställer fredagsmys mot helgsmål?

Jonas Eek ledarskribent
Foto:Marcus Gustafsson

Det är svårt att ta Aftonbladets Lena Mellin på allvar när hon vill slippa Svenska kyrkan i public service.

Aftonbladets Lena Mellin önskar ”slippa Svenska kyrkans utsändningar i SVT och SR”. Hon tycker det är förlegat och passé och ger tre anledningar (2019-02-24):

1. Svenska kyrkan har fel. På SR:s hemsida hävdar man att lördagskvällens helgsmål markerar att helgen går in, men en ”bedövande majoritet tycker att helgen inleds redan på fredagen”.

2. Svenska kyrkan är för få, i varje fall snart. Visserligen har Svenska kyrkan idag sex miljoner medlemmar, men snart kommer Svenska kyrkan omfatta färre än hälften av befolkningen och då hör man inte hemma i public service.

3. Statskyrkan är avskaffad, och många svenskar är inte medlemmar i kyrkan och det finns dessutom ”människor som definierar sig som muslimer”.

Men sedan när har majoriteten per definition rätt i sak, och för vilken vettig människa råder ett motsatsförhållande mellan fredagsmys och helgsmål? Och sedan när begränsades public services uppdrag till att endast täcka ämnen och yttringar som rör fler än 50 % av befolkningen? Vilka program kan då alls sändas? Slutligen finns det – milt uttryckt – rätt många grupper som Mellin glömmer i sin ”samhällsanalys”.

Det är svårt att ta hennes text på allvar. Istället fastnar jag på filmklippet nedanför texten där Mellin presenteras för läsarna. Hon börjar med att konstatera att hon arbetat på Aftonbladet ”groteskt länge, närmare 40 år” och säger sig sedan brinna för att ”människor ska förstå den värld vi lever i”. I ljuset av det klippet blir texten komiskt, eftersom det är uppenbart att Mellin själv inte fattat vilket samhälle hon lever i och är satt att kommentera.

För det första, att stat och samhälle inte är samma sak. Staten är sekulär. Samhället är det inte. Public service ”ska spegla omvärlden ur många olika perspektiv” som det står på Sveriges Radio Förvaltnings AB hemsida (srf.se), inte trycka ut statlig ideologi.

För det andra finns i det en lag om Svenska kyrkan (SFS 1998:1591), där det står att ”Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka [som] bedriver en rikstäckande verksamhet.” En del av den verksamheten är att erbjuda gudstjänster via TV och radio, bland annat för alla dem som av olika skäl har svårt att ta sig till kyrkan. Att det skulle vara förlegat och passé att erbjuda gamla och sjuka gudstjänster, får stå för Lena Mellin.

För det tredje, det faktum att det alls finns en lag om Svenska kyrkan säger något om vårt samhälle. Det är lagstadgat att Svenska kyrkan ska finnas och verka i Sverige, vilket är ett bekräftande av den nära historiska och kulturella relation som finns mellan Svenska kyrkan och det svenska samhället.

Lena Mellin har dock rätt i en sak: fyrtio år är groteskt länge. Det visste redan bibelns folk.

Jonas Eek

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA